Näin sie luet sinun testitoistuksen

Oleks saanu testitoistuksen ja halvaat tietää lissää mitä informasuni tarkottaa? Silloin sie saatat ottaa ossaa tästä ophaasta, joka selostaa mitä toistus sisältää ja mitä net eri osat tarkottavat.

En bild som beskriver ett testbevis, förklaringen ligger i text under.

Testitoistus sisältää seuraavaa informasuunia

1. Sukunimi ja etunimi  

Sinun täyelinen nimi.  

2. Syntymätaatumi  

Sinun syntymätaatumi (joka kansa oon net kaheksan ensimäiset numerot sinun henkilönumerossa).  

3. Ynikki id för sertifikaatile 

Joka covidtoistuksella oon ynikki itenttiteettinumero.  

4. Jäsenmaa jossako testi oon otettu  

Tässä seisoo missä maassa testi oon otettu.

5. Testityyppi

Testityyppi, niin ette se tullee esile ette se oon testityyppi joka oon hyväksytty EU:ssä. Se saattaa olla yks kahesta testityypistä:

1. Rapid immunoassay = RAT (Rapid Antigen Test), niin sanottu kätevätesti.

2. Nucleic acid amplification with probe detection = NAAT/PCR-testi.

6. Saihraus elikkä tartunta-aine  

Tässä seisoo covid-19.

7. Testitulos

”Not detected (negative)" tässä pittää seisoa, niin sanottu ette sulla oli nekatiivi covid-19-testi.

8. Testituottaja (vapaehtosta NAAT-testile) 

Tässä testituottajan nimi saattaa seisoa. Se oon kuitenki vapaehtosta ko oon kyse NAAT-testistä (esimerkiksi PCR-testi).  

9. Taatumi ja aikamäärä pruuinotole  

Taatumin ja aikamäärän perustheela pruuinotole sie saatat räknätä voimassaoloaijan testitoistukselle. Huomioitte ette voimassaoloaika ylheisesti oon lyhy, vain 48-72 tiimaa. Tarkista Swedenabroad.se mitä voimassaoloaikaa sinun reisupaikala vaaithaan.

10. Pruuinottopaikka (vapaehtosta RAT:ile)

Hoijonantaja jossako sie olet testauttannu itteä seisoo tässä.

11. This certificate is not a travel document/Tämä toistus ei ole mikhään reisutokymentti

Tämä sanamuoto tarkottaa vain selventämistä ette toistusta ei mene verrata passin, ajokortin, id-tokymentin elikkä piljetin kansa ette reisata. Toistusta saattaa ja pittää käyttää reisuissa EU:ssä ja muissa eurooppalaisissa maissa jokka hyväksyvät covidtoistuksia, esimerkiksi Norja, Sveitsi, Iislanti ja Liechtensteini.