Parantumistoistus ette reisata

Parantumistoistus oon toistus ette sie olet ollu sairas covid-19:ssa mutta olet parantunnu. Sitä saatethaan vain kirjottaa jos terhveys-ja saihraanhoitohenkilökunta elikkä muu oikeutettu testihenkilökunta oon testanu sinua. Omapruuinotto ja ittetestit ei jällaa parantumistoistuksenna, EU-säätänön mukhaan. Henkilökunta pittää fyysisesti ottaa sulta pruuin.

12 elokuusta lähtien niitä oon kolme erin sorttista covidtoistusta sulle joka meinaat reisata:

 • Jos sinua oon vaksineerattu sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen.
 • Jos sinua ei ole vaksineerattu se oon maholista ottaa covid-19 testin. Jos testi oon nekatiivi sie saatat saaja testitoistuksen.
 • Sulla joka olet ollu covid-19 -sairas oon erikoisissa taphauksissa maholista laittaa parantumistoistuksen.  

Usseimille henkilöile se oon helpompi ja kätevämpi saaja vaksinasuunitoistuksen elikkä testitoistuksen (jälkhiin nekatiivin covid-19 testin) sen siihaan ko parantumistoistuksen, koska parantumistoistus vaatii ette sie täytät erityisiä ehtoja.

Ehtoja parantumistoistukselle

Erityisissä taphauksissa se saattaa olla maholista saaja parantumistoistuksen.

Ette se saattaa olla maholista niin useat asiat pitävät sopia sulle:

 • Sie olet häätyny olla testattu positiivinä covid-19:ille.
 • Ruottissa oleva koulutettu saihraanhoitihenkilökunta oon pitäny ottaa pruuin. Henkilökunta pittää fyysisesti ottaa sulta pruuin. Testi pittää olla semmonen niin sanottu NAAT-testi (PCR elikkä vastaava). Omapruuinotta ja ittetesti ei jällaa. Huomioitte kansa ette antikroppitestikhään ei ole voimassa EU-säätänön mukhaan.
 • Siittä oon häätyny kulua vähhiinthääns 11 päivää sinun ensimäisen positiivin testituloksen jälkhiin. 
 • Toistus saapii olla korkeinthaans 180 päivää vanhaa, ensimäisestä positiivistä testituloksesta lähtien. Voimassaoloaika oon siis korkeinthaans kuus kuukautta testituloksesta.  
 • Sie olet häätyny täyttää 16 vuotta ja sulla häätyy olla ruottalainen henkilönumero. (Fynksunaliteetti ette kirjottaa parantumistoistuksen lapsile ja henkilöile ilman henkilönumeroa tullee jälemin).  

Jos sie täytät ehot sie saatat käyä webbipaikala 1177.se ette nähhä mikä jällaa sinun rekiuunissa ette vaatia parantumistoistuksen.

Näin sie tehet ette saaja parantumistoistuksen

 1. Sie olet ollu covid-19 sairas. Sie olet NAAT-testin kautta testattu positiivisti covid-19:ille koulutetulta saihraanhoitohenkilökunnalta (ei omapruuinottoa elikkä ittetestiä) Ruottissa.
 2. Jälkhiin ko sie olet parantunnu, ja vähhiinthääns 11 päivää jälkhiin ko sinua testathiin positiivisti, sie saatat vaatia parantumistoistuksen hoijonantajalta. Sie otat yhtheyttä hoijon kansa 1177.se kautta ja valikoittet sinun rekiunaalin sivun ette saaja tiethoon mikä jällaa justhiins sinun rekiuunissa.  
 3. Hoijonantaja lähättää vaatimuksen E-terhveysvirasthoon joka kirjottaa parantumistoistuksen. 
 4. Jos sulla oon tikitaali preiviloova (E-boks, Kivra elikkä Min myndighetspost) sinun parantumistoistus lähätethään sinne.
 5. Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa sinun parantumistoistus lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen.

Kunkas pitkhään parantumistoistus oon voimassa?  

Parantumistoistus oon voimassa 180 päivää siittä taatumista lähtien ko sinua ensinä testathiin porisitiivisti covid-19:ille.

Lissää informasuunia

Täälä sie löyvät lissää kysymyksiä ja vastauksia covidtoistuksesta.