Parantumistoistus

Parantumistoistus oon covidtoistus joka näyttää ette sie olet testattu positiivisti covid-19:ille niin sanotussa NAAT-testissä (PCR elikkä vastaava) tehty terhveys-ja saihraanhoitohenkilökunnalta elikkä muulta oikeutetulta testihenkilökunnalta. Omapruuinotto ja ittetestit, joitako monet rekiuunit oon käyttänheet, ei jällaa parantumistoistuksenna EU-säätänön mukhaan. Hoitohenkilökunta pittää fyysisesti ottaa sulta pruuin.

Enniimille se oon helpompi ja kätevämpi saaja vaksinasuunitoistuksen elikkä testitoistuksen (nekatiivin covid-19 testin jälkhiin) sen siihaan ko parantumistoistuksen, koska parantumistoistus vaatii ette sie täytät erityisiä ehtoja.

Muista ette sie et saata kääntyä rekiuuhniin ja vaatia parantumistoistusta joka oon perustettu testituloksheen privatin hoijonantajan tykönä.

Lue mikä jällaa sinun rekiuunissa 1177.se. Muista kansa tarkistaa mikä jällaa siinä maassa johonka sie elikkä tet meinaatta reisata.  

Ehtoja parantumistoistukselle

Erityisissä taphauksissa se saattaa olla maholista saaja parantumistoistuksen.

Monet asiat pitävät koskea sinua ette se oon maholista:

 • Sie olet häätyny testauttaa positiivisti covid-19:ista.

 • Pruuinotto oon häätyny olla otettu koulutetulta saihraanhoitohenkilökunnalta esimerkiksi hoitokeskustassa elikkä sairalassa. Henkilökunta häätyy fyysisesti ottaa sulta pruuin. Omapruuinotto ja ittetesti ei jällaa. Testi pittää olla niin sanottu NAAT-testi (PCR elikkä vastaava). Huomioitte ette antigeeni elikkä antikroppatesti ei ole voimassa EU-säätänön mukhaan.

 • Se oon häätyny mennä vähhiinthääns 11 päivää sinun ensimäisen positiivin testituloksen jälkhiin.

 • Toistus saapii olla korkeinthaans 180 päivää vanhaa ensimäisestä positiivistä testituloksesta lähtien. Voimassaoloaika oon siis korkeinthaans kuus kuukautta testituloksesta.

 • Sie olet häätyny täyttää 16 vuotta ja sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero elikkä yhtheensovitusnumero. Huoltaja saattaa vaatia parantumistoistuksen lapsile alle 16 vuotta.  

Näin sie tehet ette saaja parantumistoistuksen

 1. Jos sie täytät ehot ja olet testattu positiivisti julkisessa hoijossa sie saatat käyä webbipaikala 1177.se  ette nähhä mikä jällaa sinun rekiuunile ette vaatia parantumistoistuksen.
 2. Positiivin testin jälkhiin, privatin hoijonantajan tykönä, jälkhiin ko sie olet maksanu PCR-testistä, net saattavat myöntää parantumistoistuksen jos net oon liittynheet rekiuunitten turvalisuusinfrastryktyyhriin. Ole hyvä ja kääny hoijonantajan työ jossako sie tehit testin.
 3. Ei ennen ko 11 päivää positiivin testin jälkhiin sie saatat ottaa yhtheyttä sinun hoijonantajan kansa jossako sie testautit itteä ja vaatia parantumistoistuksen.  
 4. Hoijonantaja puolesthaan lähättää vaatimuksen E-terhveysvirastolle joka kirjottaa parantumistoistuksen.
 5. Jos sulla oon tikitaali preiviloova (esimerkiksi Kivra, Billo elikkä Minun virastoposti/Min myndighetspost) sinun parantumistoistus lähätethään sinne.
 6. Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloova sinun parantumistoistus lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen. Jos sulla ei ole kansankirjaosotetta sie saatat saaja toistuksen lähätettyä rekomenteeratulla preivilä.

Näin pitkhään parantumistoistus oon voimassa  

Parantumistoistus oon voimassa 180 päivää siittä taatumista lähtien ko sinua ensinä testathiin positiivisti covid-19:ista.