וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר שוועדישע וואקסינירט אין דריטע לענדער

שוועדישע וועלכע זענען וואקסינירט געווארן און דריטע לענדער (לענדער אינדרויסן פונעם EU/EEA) קענען באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט.

איר דארפט זיין:

  • רעגיסטרירט אין שוועדן און
  • האבן א דיגיטאלע פאסטקעסטל וואס נעמט אן רעגירונגס פאסט

איר מוזט זיין וואקסינירט קעגן covid-19 מיט א וואקסין בארעכטיגט אין די EU אדער א וואקסין אויף די WHO ליסטע פון עמערדזשענסי וואקסינען.

איר זאלט געדארפט באקומען די לעצטע וואקסינאציע אין א סעריע, אין די דריטע לאנד. דריטע לענדער זענען לענדער אינדרויסן פון די EU/EEA און לענדער וואו עס איז נישט מעגליך צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט, כאטש די לאנד איז פארבינדן צו די EU דיגיטאלע קא-וואקסינאציע סיסטעם.

איר מוזט קענען צייגן אידענטיטעט דאקומענטן און אריגינעלע דאקומענטן איבער די וואקסינען וואס איר האט באקומען אין אויסלאנד.

אויב איר זענט 16 יאר אלט אדער עלטער, קענט איר זיך איינגעבן פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט אליינס. גארדיענס קענען פארלאנגען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר זייער קינדער אונטער 18 יאר. די וואקסינאציע סערטיפיקאט ווערט געשיקט צום אדרעס פון די גארדיען.

אייער וואקסינאציע(ס) באקומען אין א דריטע לאנד זענען נישט רעגיסטרירט אין די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטראר אין שוועדן.

אפליקאציע פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט ווערט געמאכט ביים סטעיט סערוויס צענטער

אפליקאציע פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט ווערט געמאכט ביים סטעיט סערוויס צענטער

די דאקומענטן פאר וואקסינאציעס באקומען אין דריטע לענדער ווערן איבערגעקוקט דורך די סטעיט סערוויס צענטער.

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן אין א דריטע לאנד, קענט איר זיך איינגעבן פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי די נאציאנאלע סערוויס צענטער. באזוכט איינע פון די אפיסעס אונטן זיך איינצוגעבן:

סטאקהאלם

Service office, Stockholm Odenplan
Odengatan 54, Stockholm
דא וועט איר געפונען די שעות וואס זיי זענען אפן און נאך אינפארמאציע

Service office, Liljeholmen
Liljeholmsvägen 22, Stockholm
דא וועט איר געפונען די שעות וואס זיי זענען אפן און נאך אינפארמאציע

גאטטענבורג

Service office, Järntorget
Första Långgatan 1, Gothenburg
דא וועט איר געפונען די שעות וואס זיי זענען אפן און נאך אינפארמאציע

מאלמאו

Service office, Malmö City
Kattsundsgatan 7, Malmö
דא וועט איר געפונען די שעות וואס זיי זענען אפן און נאך אינפארמאציע

Service office, Malmö Värnhem
Entrance Shopping Centre, Fredsgatan 21, Malmö

לוליע

Service office, Luleå
Strand Galleria, Storgatan 33, Luleå
דא וועט איר געפונען די שעות וואס זיי זענען אפן און נאך אינפארמאציע

וויאזוי עס צו טון

אויב איר קומט נאך די פאדערונגען אויבן און וואלט זיך געוואלט איינגעבן פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט, ביטע באזוכט איינס פון די אפיסעס דערמאנט אויבן.

ברענגט מיט גילטיגע אינדענטיפיקאציע און אריגינעלע דאקומענטן פון די covid-19 וואקסינאציעס וואס איר האט באקומען. דאס גייט אויך ארויף אויף דאזעס גענומען אין שוועדן.

די סטעיט סערוויס צענטער באשטעטיגט אייער אידענטיטעט און קוקט איבער די דאקומענטן פון אייער וואקסינאציעס.

די סטעיט סערוויס צענטער שיקט דאן ווייטער די קעיס צו די E-Health אויטאריטעט, וועלכע, נאכן באשטעטיגן, באשליסט אז די וואקסינאציע סערטיפיקאט קען ווערן געגעבן. די וואקסינאציע סערטיפיקאט ווערט דאן געשיקט צו אייער דיגיטאלע פאסטקעסטל.

באשטעטיגטע אידענטיפיקאציע

אידענטיטעט דאקומענטן אנגענומען:

  • ID קארטל ארויסגעגעבן דורך די שטייער אגענטור
  • שוועדישע פאספארט מיט בארדאו דעקל
  • שוועדישע נאציאנאלע אידענטיטעט קארטל
  • שוועדישע דרייווינג לייסענס
  • א שוועדישע SIS-געצייכנטע ID קארטל ארויסגעגעבן דורך, צום ביישפיל, א באנק, פירמע, פאבליק אויטאריטעט אדער די שוועדישע קאשיער סערוויס
  • א שוועדישע ארבעט קארטל (אן SIS צייכן) ארויסגעגעבן דורך א רעגירונגס אוטאריטעט