error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Jos sinut on rokotettu muussa maassa kuin Ruotsissa

Jos sinut on rokotettu muualla kuin Ruotsissa, voit saada rokotustodistuksen eri tavoin.

Jos sinut on rokotettu EU:n/ETA:n alueella

Jos olet saanut yhden tai useamman rokotusannoksen EU- tai ETA-maassa, sinun on ensin tarkistettava, voitko saada kyseisestä maasta voimassa olevan EU:n rokotustodistuksen.

Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä Valtion palvelukeskukseen. Siellä voit esittää henkilöllisyystodistuksen ja ulkomailla saamiasi rokotuksia koskevat alkuperäiset asiakirjat ja hakea ruotsalaista rokotustodistusta.

Sinun on oltava Ruotsin väestörekisterissä ja sinulla on oltava digitaalinen postilaatikko, joka vastaanottaa viranomaispostin.

Muissa maissa otettuja rokotuksia ei rekisteröidä Kansalliseen rokotusrekisteriin.

Jos sinut on rokotettu EU:n/ETA:n ulkopuolella

Jos sinut on rokotettu EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa, voit ottaa yhteyttä johonkin Valtion palvelukeskuksen konttoriin. Ne tarkastavat kolmansissa maissa tehtyjä rokotuksia koskevat asiakirjat.

Huomaa, että on täytettävä useita ehtoja:

  • Sinut on rokotettava covid-19-tautia vastaan EU:ssa hyväksytyllä rokotteella tai WHO:n hätärokotteiden luettelossa olevalla rokotteella.
  • Sinun on oltava saanut sarjan viimeisen rokotuksen kolmannessa maassa, ja sinun on voitava esittää henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset asiakirjat saamistasi rokotuksista.
  • Sinun on oltava rekisteröitynyt Ruotsissa ja sinulla on oltava digitaalinen postilaatikko, joka ottaa vastaan valtion postia.

Jos olet vähintään 16-vuotias ja sinulla on digitaalinen postilaatikko, voit hakea rokotustodistusta itse.

Huoltajana voit pyytää rokotustodistuksia alle 18-vuotiaille lapsillesi. Rokotustodistus lähetetään osoitteeseesi.

Muissa maissa otettuja rokotuksia ei rekisteröidä Kansalliseen rokotusrekisteriin.

Jos olet ottanut edelliset rokotusannoksesi toisessa maassa ja otat seuraavan annoksen Ruotsissa.

Jos sinut on rokotettu toisessa maassa ja aiot ottaa tehosterokotuksen, on suositeltavaa, että otat sen Ruotsissa.

  • Tuo mukanasi ja näytä kaikki asiakirjat aiemmista rokotuksistasi toisesta maasta. Tämän jälkeen rokotuksen antava terveydenhuollon tarjoaja voi arvioida, mikä annos sinun pitäisi saada, ja rekisteröidä oikean annoksen potilastietojärjestelmään ja Kansalliseen rokotusrekisteriin.
  • Seitsemän päivän kuluttua voit saada rokotustodistuksen osoitteesta www.covidbevis.se, jos sinulla on ruotsalainen henkilönumero ja sähköinen henkilökortti.

Jos sinulla ei ole sähköistä henkilötunnistetta, voit mennä apteekkiin ja saada apua rokotustodistuksen tulostamisessa.

Jos sinulla on koordinointinumero, sinun on pyydettävä rokotustodistus lomakkeella "Beställning av vaccinationsbevis" /Rokotustodistuksen tilaaminen/.

Jos sinulla ei ole henkilökohtaista numeroa tai koordinointinumeroa ja rokotuksesi on rekisteröity varalla olonumeroon, sinun on otettava yhteyttä e-terveysviranomaiseen 1177.se-sivuston kautta.

Jos e-terveysviranominen ei pysty ilmoittamaan täydennysannostasi oikealla järjestysnumerolla (annosnumerolla), voit ottaa yhteyttä e-terveysviranomaisen asiakaspalveluun.