error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Henkilötietojen käsittely covidtodistusta varten

Covidtodistuksen tarkoituksena on helpottaa matkustamista Euroopassa koronapandemian aikana. Se on suunniteltu samalla tavalla kaikkialla EU:ssa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Covidtodistukset myöntää E-terveysviranomainen. Covidtodistuksella voit osoittaa, että sinulla on:

  • todiste rokotuksesta (rokotustodistus) tai
  • todiste negatiivisesta covidtestistä (testaustodistus) tai
  • todiste parantumisesta (parantumistodistus)

Miten eri todistukset toimivat?

Todistus rokotuksista matkustamista varten (rokotustodistus).

Kirjaudu sähköiseen palveluun www.covidbevis.se saadaksesi covidrokotustodistuksen. Sähköisen palvelun käyttäminen edellyttää, että sinulla on ruotsalainen henkilötunnus, ruotsalainen sähköinen henkilötunniste ja olet yli 16-vuotias. Pyyntösi ja suostumuksesi jälkeen E-terveysviranomainen hakee tiedot rokotuksestasi Kansanterveysviraston kansallisesta rokotusrekisteristä.

Jos et voi käyttää sähköistä henkilötunnistetta, voit tilata covidtodistuksen e-terveysviranomaisen lomakkeella. Tulostat lomakkeen, täytät sen, laitat sen kirjekuoreen ja postitat sen e-terveysviranomaiselle.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Tämän jälkeen viranomainen lähettää covidtodistuksen postitse väestörekisterissä olevaan osoitteeseesi.

Rokotustodistus ruotsalaisille, jotka on rokotettu covid-19:tä vastaan kolmannessa maassa

Ruotsalaiset, jotka on rokotettu kolmansissa maissa (EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa), voivat saada rokotustodistuksen 1. helmikuuta 2022 alkaen. Valtion palvelukeskus tarkastaa kolmansissa maissa tehtyjen rokotusten asiakirjat.

Ruotsalaisen rokotustodistuksen voivat nyt saada henkilöt, jotka:

  • ovat väestörekisterissä Ruotsissa, ja
  • joilla on digitaalinen postilaatikko

Henkilö on rokotettava covid-19:tä vastaan EU:ssa hyväksytyllä rokotteella tai WHO:n hätärokotteiden luettelossa olevalla rokotteella.

Henkilön on täytynyt saada sarjan viimeinen rokotus kolmannessa maassa. Kolmannet maat ovat EU:n/ETA:n ulkopuolisia maita ja maita, joista ei ole ollut mahdollista saada rokotustodistusta, vaikka maa on liitetty EU:n digitaaliseen rokotustodistusjärjestelmään.

Rokotustodistukset tehdään henkilön, jonka on voitava esittää henkilöllisyysasiakirjat ja alkuperäiset asiakirjat saaduista rokotuksista, toimeksiannosta.

Rokotustodistukset henkilöille, joiden rokotukset on merkitty varanumerolla

Henkilöt, joilla ei ole henkilönumeroa, koordinointinumeroa tai koskemattomuusnumeroa ja joiden rokotukset on rekisteröity niin sanottuun varanumerolla, voivat saada rokotustodistuksen ottamalla yhteyttä sen alueen terveyspalveluihin, jossa henkilö on rokotettu. Jos annokset on otettu eri alueilla, on otettava yhteyttä siihen alueeseen, jossa viimeinen annos on otettu. Terveydenhuollon yhteystiedot löytyvät osoitteesta 1177.se.

Rokotustodistuksen saaminen edellyttää, että henkilö on rokotettu covid-19-tautia vastaan Ruotsissa ja että rokotukset on kirjattu terveydenhuoltojärjestelmään. Rokotusannokset on rekisteröitävä varanumerolla. Henkilön on ilmoitettava osoite, johon rokotustodistus voidaan lähettää kirjattuna kirjeenä. Henkilön on pystyttävä tunnistamaan itsensä jollakin PostNordin hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella.

Rokotustodistusten tulostaminen apteekeissa

Jos sinulla ei ole sähköistä henkilötunnusta etkä voi ladata rokotustodistusta itse tietokoneelle tai puhelimeen, voit mennä apteekkiin.

Käy yhdessä Ruotsin noin 1 400 apteekista.

Saadaksesi rokotustodistuksen apteekista vaaditaan että:

  • Sinut on rokotettu Ruotsissa, ja viimeisestä rokotusannoksesta on oltava vähintään seitsemän päivää.
  • Sinulla ei ole sähköistä henkilötunnusta
  • Voit tunnistautua hyväksytyllä henkilöllisyystodistuksella: Ruotsin veroviraston myöntämä henkilökortti, viininpunaisella kannella varustettu ruotsalainen passi, ruotsalainen kansallinen henkilökortti, ruotsalainen ajokortti, ruotsalainen SIS-merkitty henkilökortti, jonka on myöntänyt esimerkiksi pankki, yritys, viranomainen tai Ruotsin kassapalvelu, ja ruotsalainen virkakortti (ilman SIS-merkintää), jonka on myöntänyt valtion viranomainen.
  • Sinulla on ruotsalainen henkilönumero

Todistus matkustuskelpoisuudesta (parantumistodistus)

Aikaisintaan yhdentoista (11) päivän kuluttua positiivisen testituloksen saamisesta terveydenhuollon tarjoajalta voit pyytää, että terveydenhuollon tarjoaja ilmoittaa testaustuloksen yksityiskohdat e-terveysviranomaiselle, jotta sinulle voidaan luoda todistus. Testaustulos sekä tiedot nimestäsi, henkilönumerostasi/syntymäajastasi ja osoitteestasi lähetetään E-terveysviranomaiselle, joka antaa sinulle todistuksen.

Jos sinulla on digitaalinen postilaatikko, covidtodistus lähetetään siihen. Jos sinulla ei ole digitaalista postilaatikkoa, E-terveysviranomainen lähettää covidtodistuksen väestörekisteriosoitteeseesi.

Huoltajana voit noutaa lapsellesi covidtodistuksen. Lapset voivat itse hankkia covidtodistuksen 16-vuotiaana.

Todistus negatiivisesta testistä matkustamista varten (testaustodistus)

Kun terveydenhuollon tarjoaja on suorittanut testin, pyydät, että terveydenhuollon tarjoaja lähettää negatiivisen testaustuloksen sekä nimesi ja henkilönumerosi/syntymätietosi e-terveysviranomaiselle, joka luo saatujen tietojen perusteella covidtodistuksen. Tämän jälkeen E-terveysviranomainen lähettää covidtodistuksen takaisin terveydenhuollon tarjoajalle, joka voi antaa sen sinulle sähköisen palvelunsa kautta, jos sinulla on sähköinen henkilötunniste. Jos olet liittynyt digitaaliseen postilaatikkoon, covidtodistus lähetetään myös sinne.

Jos sinulla ei ole sähköistä henkilötunnistetta tai et halua käyttää terveydenhuollon tarjoajan sähköistä palvelua, voit sen sijaan saada covidtodistuksen paperilla suoraan käteesi sen jälkeen, että olet tunnistanut itsesi terveydenhuollon tarjoajalle.

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Covidbevis.se sähköisestä palvelusta – rokotustodistus

Kun käytät e-terveysviranomaisen sähköistä palvelua rokotustodistuksen hakemiseen, viranomainen tallentaa henkilönumerosi, IP-osoitteesi ja viranomaisen sinulle tekemät todistukset. Henkilönumerosi ja IP-osoitteesi tallennetaan, jotta voidaan dokumentoida, että viranomainen on tunnistanut sinut varmasti covidtodistuksen hakijaksi. Henkilönumeroasi käytetään myös varmistamaan, että saat oikean todistuksen, kun käytät sähköistä palvelua.

Todistuksen laatimista varten tiedot viimeisimmästä rokotuksestasi (päivämäärä, rokote ja annos) haetaan Kansanterveysvirastosta ja nimesi ja syntymäaikasi Ruotsin veroviraston väestörekisteristä. Luodut todistukset säilytetään viranomaisella painovapausasetuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Käytämme henkilötietojasi myös palvelun käyttöä koskevien tilastojen laatimiseen, jotta voimme esimerkiksi nähdä, miten palvelua käytetään, sekä suunnitella ja seurata palvelun käyttöä. Tällaisia tilastollisia tarkoituksia varten tietoja käsitellään kuitenkin vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja sitä täydentävällä Ruotsin asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

Henkilötietoihin voivat päästä käsiksi ne työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Rokotustodistuksen tilaaminen lomakkeella

Kun lähetät E-terveysviranomaiselle lomakkeen, jolla pyydät tilaamaan covidtodistuksen rokotuksesta, lomake ja luotu todistus tallennetaan. Tämä tapahtuu painovapausasetuksen  (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti. Lomakkeella antamasi tiedot ovat perustana covidrokotustodistuksen antamiselle. Todistuksen laatimista varten tiedot viimeisimmästä rokotuksestasi (päivämäärä, rokote ja annos) haetaan Kansanterveysvirastosta ja nimesi, syntymäaikasi ja osoitteesi Ruotsin veroviraston väestörekisteristä.

Käytämme henkilötietojasi myös tilattuja todistuksia koskevien tilastojen laatimiseen. Tällaisia tilastollisia tarkoituksia varten tietoja käsitellään kuitenkin vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja Ruotsin täydentävällä asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

Henkilötietoihin voivat päästä käsiksi ne työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Rokotustodistukset ruotsalaisille, jotka on rokotettu covid-19:tä vastaan kolmansissa maissa

Kun haet rokotustodistusta E-terveysviranomaiselta, viranomaiselle tallennetaan henkilönumerosi, rokotustodistuksen luomisperusteesi ja luodut todistukset. Henkilönumerosi tallennetaan sen dokumentoimiseksi, että E-terveysviranomainen on tunnistanut sinut varmuudella covidtodistuksen hakijaksi. Henkilönumeroasi käytetään myös varmistamaan, että saat oikeat tiedot sisältävän todistuksen. Todistuksen laatimista varten nimesi ja syntymäaikasi tiedot haetaan Ruotsin veroviraston väestörekisteristä. Luodut todistukset sekä rokotustodistusta koskevat asiakirjasi säilytetään julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien painovapausasetuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) säännösten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi myös tilastotietojen keräämiseen myönnetyistä todistuksista. Tämä tapahtuu vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja turvallisen tunnistamisen tärkeyden vuoksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja sitä täydentävällä Ruotsin asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

E-terveysviranomaisen työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi, voivat käyttää henkilötietojasi. Valtion palvelukeskuksen työntekijät näkevät henkilötietosi asiakirjassa, jonka toimitat rokotustodistuksen laatimista varten.

Rokotustodistus henkilöille, joiden rokotukset on merkitty varanumerolla

Kun pyydät rokotustodistusta terveydenhuollon tarjoajalta, henkilötietosi (syntymäaika ja koko nimi), varanumerosi, jolle terveydenhuollon tarjoaja on kirjannut rokotuksen, ja sinulle luotu todistus tallennetaan. Tietosi tallennetaan, jotta voidaan dokumentoida, että viranomainen on tunnistanut sinut varmasti, ja jotta voidaan antaa todistus, joka sisältää oikeat tiedot. Säilytämme myös terveydenhuollon tarjoajalle antamasi osoitteen ja yhteystiedot, jotta voimme lähettää sinulle todistuksen.

Todistukset säilytetään viranomaisessa julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien, painovapausasetuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) säännösten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi myös tilastojen laatimiseen. Tällaisia tilastollisia tarkoituksia varten tietoja käsitellään kuitenkin vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja turvallisen tunnistamisen tärkeyden vuoksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja sitä täydentävällä Ruotsin asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

Työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi, voivat käyttää henkilötietojasi. Terveydenhuollon tarjoaja on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelyssä, jonka terveydenhuollon tarjoaja suorittaa rokotusten, näytteenoton ja testitulosten yhteydessä, sekä henkilötietojen käsittelyssä, joka tapahtuu raportoitaessa tietoja E-terveysviranomaiselle.

Rokotustodistusten tulostaminen apteekeissa

E-terveysviranomainen on rokotustodistuksen myöntämisen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Kun käytät E-terveysviranomaisen palvelua rokotustodistuksen hakemiseen, viranomainen tallentaa henkilönumerosi ja luodut todistuksesi. Henkilönumerosi tallennetaan, jotta viranomainen voi dokumentoida, että sinut on tunnistettu varmuudella. Henkilönumeroasi käytetään myös sen varmistamiseksi, että saat oikeat tiedot sisältävän todistuksen.

Todistuksen laatimista varten Kansanterveysvirastosta haetaan tiedot viimeisimmästä rokotuksestasi (päivämäärä, rokote ja annos) sekä nimesi ja syntymäaikasi Ruotsin veroviraston väestörekisteristä.

Todistukset säilytetään e-terveysviranomaisella julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien, painovapausasetuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) säännösten mukaisesti. Jos sinulla on digitaalinen postilaatikko, annettu rokotustodistus lähetetään myös sinne.

Käytämme henkilötietojasi myös tilastotietojen keräämiseen myönnetyistä todistuksista. Tämä tapahtuu vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja turvallisen tunnistamisen tärkeyden vuoksi. Tätä tukevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/953 ja sitä täydentävä Ruotsin asetus (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

E-terveysviranomaisen työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi, voivat käyttää henkilötietojasi. Apteekin henkilökunta voi käyttää tietoja rokotustodistuksen antamisen yhteydessä.

Kun kyseessä on covidtodistus tyypiltään testaustodistus

Kun pyydät testaustodistuksen terveydenhuollon tarjoajalta, henkilönumerosi ja luomasi todistuksesi sekä tiedot testin tyypistä, testin päivämäärästä ja tuloksista tallennetaan viranomaiselle. Todistukset säilytetään viranomaisella julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien, painovapausastuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) säännösten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi myös tilastojen laatimiseen. Tällaisia tilastollisia tarkoituksia varten tietoja käsitellään kuitenkin vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja turvallisen tunnistamisen tärkeyden vuoksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja sitä täydentävällä Ruotsin asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

Henkilötietoihin voivat päästä käsiksi ne työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Terveydenhuollon tarjoaja on viranomaisen henkilötietojen käsittelijä covidtodistuksen myöntämisen yhteydessä.

Kun kyseessä on covidtodistus tyypiltään parantumistodistus

Kun pyydät parantumistodistusta terveydenhuollon tarjoajalta, henkilönumerosi ja luomasi todistukset tallennetaan viranomaiselle, samoin kuin tiedot testin tyypistä, testin ajankohdasta, testin tuloksista ja testin voimassaoloajasta. Todistukset säilytetään viranomaisessa julkisten asiakirjojen käsittelyä koskevien, painovapausasetuksen (1949:105) 2 luvun ja arkistolain (1990:782) säännösten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi myös tilastojen laatimiseen. Tällaisia tilastollisia tarkoituksia varten tietoja käsitellään kuitenkin vain kootusti tai sellaisessa muodossa, että sinua ei voida tunnistaa yksilönä. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on, että käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja turvallisen tunnistamisen tärkeyden vuoksi. Henkilötietojen käsittelyä tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 ja sitä täydentävällä Ruotsin asetuksella (2021:708) digitaalisista covidtodistuksista.

Henkilötietoihin voivat päästä käsiksi ne työntekijät, joiden on käsiteltävä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

E-terveysviranomainen käyttää tietyntyyppiseen käsittelyyn tietojenkäsittelijöitä. Käytetyt henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä henkilötietoja ainoastaan E-terveysviranomaisen käsittelyä varten antamien tarkoitusten ja ohjeiden mukaisesti. Kun henkilötietoja käsittelee henkilötietojen käsittelijä, laaditaan aina henkilötietojen käsittelijäsopimus, jolla varmistetaan tietojen suojaaminen.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus saada maksutta tietoja ja pääsy E-terveysviranomaisen käsittelemiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus saada kopio näistä tiedoista.

Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme korjaamme tai poistamme virheelliset tiedot tai rajoitamme tällaisten tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on myös tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa tai, jos se on teknisesti mahdollista, saada tietosi siirrettyä kolmannelle osapuolelle, johon viittaat.

Jos et ole tyytyväinen käsittelyymme, sinulla on oikeus tehdä valitus integriteettisuojaviranomaiselle, joka on henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen Ruotsissa.

Voit myös ottaa yhteyttä sen maan valvontaviranomaiseen, jossa asut tai työskentelet. Sinulla on oikeus korvaukseen, jos henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää covidtodistuksista tai siitä, miten e-terveysviranomainen käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä e-terveysviranomaiseen puhelimitse numeroon 010-458 62 00 (aukioloaika: arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00-17.00) tai sähköpostitse osoitteeseen covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

Voit myös ottaa yhteyttä E-terveysviranomaisen tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se tai lähettämällä kysymyksesi postitse osoitteeseen:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

Tietoa tietosuojasta

Sen lisäksi, että E-terveysviranomainen antaa tietoa siitä, miten se käsittelee henkilötietojasi, sillä on myös velvollisuus ilmoittaa sinulle, miten tietojasi käsitellään tietosuojan kannalta. Tämä on digitaalisia covidtodistuksia koskevan Ruotsin asetuksen (2021:708) mukaista. Asetus täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2021/953.

E-terveysviranomainen hakee tiedot rokotuksestasi Kansanterveyslaitoksen kansallisesta rokotusrekisteristä. Tämä tehdään, jotta viranomainen voi antaa sinulle rokotustodistuksen.

Kansallisen rokotusrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 24 luvun 8 §:n mukaisesti (2009:400). Tämä luottamuksellisuus on erittäin vahva. Kun pyydät ja annat suostumuksesi rokotustodistuksen saamiseksi, kumoat tietojen luottamuksellisuuden. Näin ollen E-terveysviranomainen voi hakea rokotustietosi ja antaa sinulle rokotustodistuksen.

Kun E-terveysviranomainen käsittelee tietoja, ne ovat salassa pidettäviä tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 25 luvun 17 a §:n mukaisesti. Samaa luottamuksellisuutta sovelletaan, kun Valtion palvelukeskus käsittelee tietoja, jotka koskevat rokotustodistuksia, jotka koskevat sinua, joka olet saanut covid-19 rokotuksen kolmannessa maassa.