اینگونه گواهی واکسیناسیون خود را می‌خوانید

آیا یک گواهی واکسیناسیون دریافت نموده‌اید و می‌خواهید بیشتر در مورد معنی اطلاعات موجود بر روی آن بدانید؟ در اینصورت می‌توانید از این راهنما استفاده نمایید که شرح می‌دهد بخش‌های مختلف دربرگیرنده چه مواردی هستند.

Covidbevis_Vaccinationsbevis_Guide_Bild

گواهی واکسیناسیون حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

1: نام خانوادگی و نام

نام کامل شما 

2: تاریخ تولد 

تاریخ تولد شما

3: کد شناسایی منحصر بفرد گواهی 

هر گواهی کووید دارای یک شماره شناسایی منحصر بفرد می‌باشد. در تصویر نمونه بالا شماره شناسایی با x تعویض شده است.

4: کشوری که واکسیناسیون در آن انجام شده است

در اینجا کشوری که در آن واکسینه شده‌اید ذکر شده است. 

5: تعداد واکسیناسیون‌ها/ دوزهای واکسن بطور متوالی و تعداد کل‌ها دوزها بطور متوالی 

در اینجا درج شده که شما دوز 1 از 2,  دوز 2 از 2 دوز 3 از 3 دوز 4 از 4 و یا دوز 5 از 5 را دریافت نموده‌اید. دو هفته پس از دوز دوم شما بعنوان فردی واکسینه شده تلقی می‌گردید.

6: بیماری و یا بیماری مسری

در اینجا نوشته شده است covid-19.

7: نام واکسن

در اینجا نوع واکسنی که دریافت نموده‌اید نوشته شده است.

8: Vaccin/profylax

این قسمت نشان می‌دهد که در برابر  covid-19 واکسن دریافت نموده‌اید.”Covid 19 Vaccine”))

9: نام مرجع تایید کننده فروش و یا تولید کننده واکسن نوشته شده است

در اینجا نشان داده می‌شود کدام شرکت واکسن را تولید نموده است.

10: تاریخ آخرین واکسیناسیون

در اینجا تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن نوشته شده است. توجه نمایید که تنها یک تاریخ می‌باید ذکر شده باشد، تاریخ آخرین دوز واکسن.

11: This certificate is not a travel document/این گواهی یک مدرک سفر نیست

این جمله تنها دربرگیرنده یک توضیح است که این گواهی را نباید معادل یک گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدرک شناسایی و یا بلیط جهت مسافرت تلقی نمود. از این گواهی می‌توان و باید جهت مسافرت در داخل اتحادیه اروپا  و سایر کشورهای اروپایی دیگر که گواهی کووید الکترونیکی را می‌پذیرند، بعنوان نمونه نروژ، ایسلند، سویس و لیختن اشتاین، استفاده نمود.