گواهی واکسیناسیون برای سوئدی‌هایی که در یک کشور ثالث واکسینه شده‌اند

سوئدی‌هایی که در یک کشور ثالث (کشورهای خارج از محدوده EU/EES) واکسینه شده‌اند می‌توانند یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایند.

شما باید:

  • در سوئد ثبت شده باشید و
  • دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید که نامه‌های دولتی را از طریق آن دریافت می‌کنید

شما بایستی در برابر covid-19 با واکسنی واکسینه شده باشید که از سوی EU تایید شده و یا در فهرست واکسن‌های اضطراری تایید شده  از سوی WHO موجود باشد.

شما بایستی آخرین دوز واکسن را بصورت واکسیناسیون‌هایی متوالی در آن کشور ثالث دریافت نموده باشید. کشور ثالث به کشورهای خارج از EU/EES اطلاق می‌گردد  و همچنین کشورهایی که در آنها امکان دریافت یک گواهی واکسیناسیون وجود ندارد با وجود آنکه کشور مذکور به سیستم دیجیتالی گواهی کووید  EU متصل می‌باشد.

شما بایستی  بتوانید مدارک شناسایی و اصل مدارک مربوط به واکسیناسیونی که خارج از کشور دریافت نموده‌اید را نشان دهید

شمایی که ١٦ سال یا بالاتر دارید خودتان می‌توانید درخواست گواهی واکسیناسیون نمایید. سرپرستان می‌توانند جهت فرزندان زیر ١٨ سال خود درخواست گواهی واکسیناسیون نمایند. گواهی واکسیناسیون به آدرس محل ثبت شده سکونت سرپرستان ارسال خواهد شد.

واکسیناسیون‌/ واکسیناسیون‌های شما که در کشورهای دیگر انجام شده در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد ثبت نمی‌گردد.

درخواست گواهی واکسیناسیون نزد مراکز خدمات دولتی انجام می‌گیرد

این مراکز خدمات دولتی می‌باشند که مدارک مربوطه به واکسیناسیون‌های انجام شده در یک کشور ثالث را کنترل می‌نمایند.

اگر در یک کشور ثالث واکسینه شده‌اید می‌توانید نزد مراکز خدمات دولتی درخواست گواهی واکسیناسیون نمایید. به یکی از دفاتر زیر مراجعه کنید تا درخواست خود را ارائه نمایید:

استکهلم

دفتر خدمات دولتی استکهلم در Odenplan
Odengatan 54, Stockholm
در اینجا ساعات کار و اطلاعات بیشتری می‌یابید

دفتر خدمات دولتی Liljeholmen
Liljeholmsvägen 22, Stockholm
در اینجا ساعات کار و اطلاعات بیشتری می‌یابید

گوتنبرگ

دفتر خدمات دولتی Järntorget
Första Långgatan 1, Göteborg
در اینجا ساعات کار و اطلاعات بیشتری می‌یابید

مالمو

دفتر خدمات دولتی Malmö City
Kattsundsgatan 7, Malmö
در اینجا ساعات کار و اطلاعات بیشتری می‌یابید

دفتر خدمات دولتی Malmö Värnhem
Köpcenter Entré, Fredsgatan 21, Malmö

لولئو

دفتر خدمات دولتی  Luleå
Strand Galleria, Storgatan 33, Luleå
در اینجا ساعات کار و اطلاعات بیشتری می‌یابید

اینگونه اقدام کنید

اگر حائز شرایطی هستید که در بالا ذکر شد و خواهان درخواست صدور گواهی واکسیناسیون می‌باشید، به یکی از دفاتر فوق مراجعه نمایید.

با خود کارت شناسایی معتبر و اصل مدارک مربوط به واکسیناسیون‌هایی که در برابر covid-19 دریافت نموده‌اید را همراه داشته باشید. این امر همچنین شامل دوزهایی می‌شود که در سوئد دریافت نموده‌اید.

مرکز خدمات دولتی مربوطه هویت شما را تایید نموده و مدارک مربوطه به واکسیناسیون‌های شما را کنترل می‌نمایند.

سپس مرکز خدمات دولتی مذکور پرونده را به سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی ارجاع می‌نماید که پس از کنترل‌های بعدی  در مورد امکان صدور گواهی واکسیناسیون تصمیم می‌گیرد. این گواهی واکسیناسیون پس از آن به صندوق پستی الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

مدارک شناسایی قابل قبول

مدارک شناسایی که پذیرفته می‌شود:

  • کارت شناسایی صادر شده از سوی اداره مالیات‌ها
  • گذرنامه سوئدی با جلد قرمزشرابی
  • کارت شناسایی ملی سوئدی
  • گواهینامه رانندگی سوئدی
  • کارت شناسایی دارای علامت SIS که بعنوان مثال ازسوی یک بانک، شرکت، اداره دولتی یا سازمان خدمات پرداختی سوئد صادر شده باشد
  • کارت کارمندان در سوئد (بدون علامت SIS ) که از سوی یک سازمان دولتی صادر شده باشد.