اگر فاقد شناسه الکترونیکی و یا آدرس ثبت شده محل سکونت می‌باشید

اگر فاقد شناسه الکترونیکی می‌باشید می‌توانید به یکی از حدودا ١٤٠٠ داروخانه سوئد مراجعه نمایید تا به شما برای دریافت گواهی کووید کمک شود. همچنین می‌توانید از طریق پرینت کردن یک فرم، پرکردن و ارسال آن توسط پست یک گواهی کووید سفارش دهید. اگر دارای شناسه الکترونیکی بوده و به یک رایانه دسترسی دارید می‌توانید از خدمات مربوطه در این وبسایت استفاده کنید: www.covidbevis.se

برای شما که فاقد شناسه الکترونیکی بوده اما یک آدرس ثبت شده محل سکونت دارید

شما می‌توانید از طریق پرینت کردن این فرم سفارش، پرکردن و ارسال آن توسط پست یک گواهی کووید سفارش دهید: "Ordering a vaccination certificate". این گواهی به آدرس ثبت شده شما ارسال می‌گردد. اگر فرم مذکور بطور صحیح پرشده و دوزهای واکسن ثبت گردیده باشند، حداکثر دو هفته طول می‌کشد تا یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید.

 اگر دارای شناسه الکترونیکی بوده و به یک رایانه، تبلت یا تلفن همراه دسترسی دارید از شما درخواست می‌کنیم از خدمات مربوطه در این وبسایت استفاده کنید: www.covidbevis.se. لطفا توجه نمایید که شماره شناسایی موقت پزشکی را نمی‌توان به این منظور استفاده نمود.

برای شما که فاقد آدرس ثبت شده محل سکونت می‌باشید

اگر دارای شماره شناسایی موقت بوده و دوزهای واکسن شما در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد ثبت گردیده  است، می‌توانید از طریق پرینت کردن فرم سفارش گواهی کووید برای افراد فاقد آدرس ثبت شده، پرکردن و ارسال آن توسط پست یک گواهی کووید سفارش دهید: "Ordering a vaccination certificate for those who do not have a registered address".

شمایی که فاقد آدرس ثبت شده محل سکونت می‌باشید در محل مربوطه آدرسی را درج می‌نمایید که مایلید گواهی مذکور به آنجا ارسال شود. سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد گواهی مذکور را از طریق پست سفارشی برای یک دفتر پست ارسال می‌نماید. زمانی که بتوانید نامه مذکور را از دفتر پستی مذکور تحویل بگیرید، یک قبض پستی دریافت می‌کنید. لطفا توجه نمایید که شماره شناسایی موقت پزشکی را نمی‌توان به این منظور استفاده نمود.

هنگامی که از این فرم‌ها استفاده می‌کنید اینگونه اقدام نمایید

  1. فرم مربوطه را پرینت نمایید (مطالب بالا را مشاهده نمایید و همچنین مطالب تحت عنوان "Relaterad information") و آن را پر کنید. بخاطر داشته باشید که فرم مذکور را امضاء نمایید.
  2. فرم مذکور را در یک پاکت گذاشته و آن را برای ما پست کنید:

Covidbevis

E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

(این امر را مد نظر قرار دهید که نمی‌توانید این فرم یا اطلاعات در مورد واکسیناسیون خود را با ایمیل  ارسال نمایید. این فرم را باید با پست برای ما ارسال کنید).

  1. ما اطلاعات مربوطه را از سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد استعلام می‌کنیم و پس از آن برگه گواهی کووید شما را به آدرس ثبت شده محل سکونت شما، اگر چنین آدرسی داشته باشید، ارسال می‌کنیم.

برای شمایی که فاقد آدرس ثبت شده محل سکونت می‌باشید، گواهی واکسیناسیون با یک پست سفارشی به آدرسی که در فرم ویژه‌ مربوطه برای این منظور ذکر نموده‌اید، ارسال خواهد شد.

برای شمایی که امین فرد دیگری بوده و برای فرد تحت سرپرستی خود گواهی کووید سفارش می‌دهید


فرد تحت سرپرستی باید در صورت امکان خودش فرم را امضاء نماید.

اگر فرد تحت سرپرستی خودش نمی‌تواند فرم را امضاء نماید، باید امین فرد مذکور آن را امضاء نماید.

سپس فرم مذکور را برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی ارسال نمایید، همراه با یک کپی از رونوشت مدارکی که اثبات می‌نماید شما امین فرد مذکور هستید.