اینگونه گواهی تست خود را می‌خوانید

آیا یک گواهی تست دریافت نموده و می‌خواهید بدانید اطلاعات موجود در آن به چه معناست؟ در اینصورت می‌توانید از این راهنما استفاده نمایید که شرح می‌دهد بخش‌های مختلف دربرگیرنده چه مواردی هستند.

Covidbevis_Testbevis_Guide_Bild

گواهی تست حاوی اطلاعات زیر است:

1: نام خانوادگی و نام

نام کامل شما 

2: تاریخ تولد 

تاریخ تولد شما (که همچنان هشت رقم اول شماره شناسایی شخصی شما می‌باشد).

3: کد شناسایی منحصر بفرد گواهی 

هر گواهی کووید دارای یک شماره شناسایی منحصر بفرد می‌باشد. 

4: کشور عضو اتحادیه اروپا که تست در آنجا انجام شده است

در اینجا کشوری که تست در آنجا انجام شده ذکر شده است.

5: نوع تست

نوع تست، جهت آنکه معلوم شود نوعی از تست است که درEU تایید شده است. تست مذکور می‌تواند یکی از این دو نوع تست باشد:

1. Rapid immunoassay = RAT (Rapid Antigen Test), تست به اصطلاح سریع.

2. Nucleic acid amplification with probe detection = NAAT/PCR تست PCR.

6: بیماری و یا بیماری مسری

در اینجا نوشته شده است covid-19.

7: نتیجه تست

”Not detected (negative)" باید اینگونه نوشته شده باشد، یعنئ نتیجه تست covid-19 منفی بوده است.

8: تولید کننده تست (برای تست‌های NAAT داوطلبانه است) 

در اینجا نام تولید کننده تست ذکر می‌شود. با این وجود این بند برای تست‌های NAAT داوطلبانه است (بعنوان نمونه  تست PCR).

9: تاریخ انجام آزمایش 

براساس تاریخ و ساعت انجام آزمایش می‌توانید مدت اعتبار گواهی تست را محاسبه نمایید. توجه نمایید که معمولا مدت اعتبار این گواهی کوتاه است، تنها ٤٨ تا ٧٢ ساعت. در وبسایت Swedenabroad.se  مدت اعتباری که مقصد سفر شما درخواست می‌کند را کنترل نمایید..

10: مکان انجام آزمایش (داوطلبانه برای تست‌های RAT) 

نام ارائه دهنده خدمات درمانی که نزد او تست داده‌اید در اینجا ذکر می‌شود.

11: This certificate is not a travel document/این گواهی یک مدرک سفر نیست

این جمله تنها دربرگیرنده یک توضیح است که این گواهی را نباید معادل یک گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدرک شناسایی و یا بلیط جهت مسافرت تلقی نمود. از این گواهی می‌توان و باید جهت مسافرت در داخل اتحادیه اروپا  و سایر کشورهای اروپایی دیگر که گواهی کووید الکترونیکی را می‌پذیرند، بعنوان نمونه نروژ، ایسلند، سویس و لیختن اشتاین، استفاده نمود.