گواهی تست

اگر در برابر covid-19 واکسینه نشده‌اید ولی نیاز به یک گواهی کووید مربوط به نتیجه منفی تست covid-19 دارید، می‌توانید خود را برای covid-19 تست نمایید. اگر نتیجه تست شما منفی باشد می‌توانید یک گواهی تست دریافت نمایید که می‌توانید در هنگام سفر از آن استفاده نمایید.

این امر را مد نظر قرار دهید که تست‌های قدیمی covid-19 و یا تستی که خودتان بگیرید معتبر نیست. این تست می‌بایست از سوی کادر بهداشتی درمانی دارای صلاحیت و یا افراد مسئول انجام آزمایش آموزش دیده انجام شود. پرسنل مربوطه باید این آزمایش را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند. نتیجه تست تنها برای چند روز اعتبار دارد - این امر را بررسی کنید که در همان مقصد سفر شما یک تست منفی چه مدت اعتبار دارد.

اگر نتیجه تست covid-19 شما مثبت شده و در جستجوی اطلاعات در مورد گواهی بهبودی می‌باشید، لطفا به صفحه اطلاعاتی ما پیرامون گواهی بهبودی پس از بیماری جهت سفر مراجعه نمایید.

اینگونه اقدام نمایید

  • از مقررات معتبر در کشوری که برای سفر به آن برنامه‌ریزی می‌کنید اطلاع حاصل نمایید.
  • به یک ارائه کننده خدمات درمانی متصل به خدمات Covidbevis مراجعه نمایید. شما می‌توانید فهرستی از ارائه کنندگان خدمات درمانی متصل به خدمات مذکور را در پائین این صفحه بیابید.
  • در هنگام مراجعه به پرسنل مربوطه بگویید که خواهان یک گواهی تست می‌باشید، یعنی یک گواهی کووید براساس نتیجه منفی یک تست covid-19.
  • آزمایش توسط پرسنل آموزش دیده گرفته می‌شود.
  • آزمایش مذکور مورد آنالیز قرار می‌گیرد.
  • اگر نتیجه آزمایش منفی باشد نتیجه آزمایش برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال می‌گردد.
  •  سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد بطور خودکار یک گواهی تست صادر می‌کند.
  • اگر دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید گواهی تست شما به آنجا ارسال می‌گردد.
  • اگر صندوق پستی الکترونیکی نداشته باشید، ارائه کننده خدمات درمانی به شما یک گواهی تست خواهد داد، خواه بصورت یک برگه و یا بصورت الکترونیکی. اگر مطمئن نیستید چگونه می‌توانید گواهی تست خود را دریافت نمایید، از ارائه کننده خدمات درمانی مربوطه بپرسید.

فهرست ارائه دهندگان خدمات درمانی متصل به خدمات الکترونیکی Covidbevis

توجه نمایید که تنها ارائه کنندگان خدمات درمانی متصل به خدمات Covidbevis هستند که می‌توانند تست‌هایی را انجام دهند که نتیجه آنها بصورت گواهی تست، از نوع گواهی کووید، ثبت می‌گردد.

(شرکت‌هایی که در این فهرست نیستند متصل به خدمات Covidbevis نبوده و نمی‌توانند گواهی تست در اختیار بگذارند).  

فهرست زیر براساس سطوح کمونی دسته‌بندی شده است. کمون‌ها براساس ترتیب الفبایی دسته‌بندی شده‌اند.

دقت نمایید که منطقه Arlanda در زیر  Sigtuna و منطقه  Landvetter در زیر Härryda فهرست شده است.

Bengtsfors

Dalslandskliniken: www.dalslandskliniken.se

Boden

Visida: www.visida.se

Borås

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Botkyrka

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Testmottagningen: www.testmottagningen.se

Båstad

Fysiotest: www.fysiotest.se/coronatester

Danderyd

Doktor Hemma Stockholm AB: www.doktorhemma.se

Sina Care: www.sina.se

Enköping

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Eskilstuna

Aros Vaccin: www.arosvaccin.nu

Gotland

Rocus Medical: www.rocus.se

Gävle

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Göteborg

Askimskliniken: www.askimskliniken.se

Cleopatra Medical Center: www.cmcenter.se

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Götabergshälsan: www.gotabergshalsan.se

Intygslakaren.se: www.intygslakaren.se

Legehuset: www.legehuset.se

Långedrags sjuksköterskemottagning: www.langedragsmottagningen.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Scandinavian heart care www.shafa.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Valandkliniken: valandkliniken.se/reseintyg/

Vårdcentrum: www.vardcentrum.com

Haninge

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Helsingborg

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Huddinge

Ortmedica: www.ortmedica.se

Hudiksvall

Valmea Vård: www.valmeavard.se

Järfälla

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ortmedica: www.ortmedica.se

Vibblaby Husläkarmottagning: www.vibblaby.se

Jönköping

Vaccinhuset: www.vaccinhuset.se

Kalmar

Vaccinera Kalmar: www.vaccinera.com

Karlshamn

Sina Care: www.sina.se

Karlskrona

Sina Care: www.sina.se

Karlstad

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Knivsta

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

Kungsbacka

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Kungälv

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ögonspegeln/Kungälvs Vaccinmottagning: www.kungalvsvaccin.com

Köping

Köpings Vårdcentral: www.kopingsvardcentral.se

Linköping

Legehuset: www.legehuset.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Lomma

Alpha Covid Test: www.alphacovidtest.se

Ludvika

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Luleå

Visida: www.visida.se

Lund

Alpha Covid Test: www.alphacovidtest.se

Betahälsan: www.betahalsan.se

CorLab: www.corlab.se

InnoVacc: www.innovacc.se

Sina Care: www.sina.se

Malmö

Alpha Covid Test: www.alphacovidtest.se

CorLab: www.corlab.se

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PharmaUse: www.testcenter.nu

Scillas Sweden: www.scillas-sweden.se

Sina Care: www.sina.se

Snabba Test: www.snabbatest.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Mölndal

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Nacka

Saltsjökliniken: www.saltsjokliniken.se

Partille

Legehuset: www.legehuset.se

Sigtuna

Airport Sky Vårdcentral: www.airportsky.se

Skellefteå

Vaccin i Norr: www.vaccininorr.se

Sollentuna

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Solna

Min Doktor: www.mindoktor.se  

Ortmedica: www.ortmedica.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se

Stockholm

Bokaintyg.nu: www.bokaintyg.nu

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Hälsans Vårdcentral Tensta: halsan.eu

Legehuset: www.legehuset.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Reseintyg365.se: www.reseintyg365.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Test och Intyg: www.testochintyg.se

Vårdbest: www.doktorhemma.nu

Strängnäs

Strängnäsvaccin: www.strangnasvaccin.se

Sundbyberg

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

Sundsvall

Prosyrror: www.prosyrror.se

Säffle

Säfflehälsan: www.safflehalsan.se

Södertälje

Fornhöjdens Vårdcentrum: www.fhvc.se

St. Aframs vårdcentral: www.staframsvc.se

Tierp

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

Trelleborg

Trelleborgskliniken: www.trelleborgskliniken.com

Tyresö

Beprep: www.beprep.se

Umeå

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Norrländsk sjukvård: www.norrlandsk.se

PCR-tester: www.pcrtester.se

Uppsala

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

MK Care Sweden: www.mkcaresweden.se

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Resedoktorn: www.resedoktorn.se

Vallentuna

Ortmedica: www.ortmedica.se

Varberg

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Värmdö

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Värnamo

Hummingbird Consulting: www.humbird.se

Västerås

Din hälsa i Västerås: www.dinhalsavasteras.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Skandinaviskt Vaccin: www.skandinavisktvaccin.se

Växjö

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Växjökliniken: vaxjokliniken.se

Ystad

InnoVacc: www.innovacc.se

Ängelholm

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Örebro

Legehuset: www.legehuset.se

Östersund

Veronicare: www.veronicare.se

Östhammar

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se