اینگونه گواهی بهبودی خود را می‌خوانید

آیا یک گواهی بهبودی دریافت نموده‌اید و می‌خواهید بیشتر در مورد معنی اطلاعات موجود بر روی آن بدانید؟ در اینصورت می‌توانید از این راهنما استفاده نمایید که شرح می‌دهد بخش‌های مختلف دربرگیرنده چه مواردی هستند.

Covidbevis_Tillfrisknandebevis_Guide_Bild

گواهی بهبودی حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

1: نام خانوادگی و نام

نام کامل شما 

2: تاریخ تولد 

تاریخ تولد شما

3: کد شناسایی منحصر بفرد گواهی 

هر گواهی کووید دارای یک شماره شناسایی منحصر بفرد می‌باشد. 

4: کشور عضو اتحادیه اروپا که تست در آنجا انجام شده است

در اینجا کشوری که تست در آنجا انجام شده ذکر شده است. 

5: بهبودی یافته از (بیماری یا بیماری مسری) 

در اینجا نوشته شده است covid-19.

6: تاریخ اولین نتیجه مثبت تست (NAAT)

تاریخی که در آن برای اولین بار نتیجه تست covid-19, در تماس با مراکز درمانی مثبت شد. (تست خانگی و تست‌های شخصی اعتبار ندارد).

7: تاریخ شروع اعتبار 

سریع‌ترین تاریخ دریافت گواهی بهبودی ١١ روز پس از آنکه نتیجه تست شما مثبت شد می‌باشد.

8: تاریخ پایان اعتبار 

گواهی بهبودی ١٨٠ روز اعتبار دارد.

9: This certificate is not a travel document/این گواهی یک مدرک سفر نیست

این جمله تنها دربرگیرنده یک توضیح است که این گواهی را نباید معادل یک گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدرک شناسایی و یا بلیط جهت مسافرت تلقی نمود. از این گواهی می‌توان و باید جهت مسافرت در داخل اتحادیه اروپا  و سایر کشورهای اروپایی دیگر که گواهی کووید را می‌پذ‌یرند، بعنوان نمونه نروژ، ایسلند، سویس و لیختن اشتاین، استفاده نمود.