گواهی بهبودی

گواهی بهبودی یک گواهی کووید است که نشان می‌دهد که پس از انجام یک تست covid-19 باصطلاح NAAT (PCR یا مشابه آن) که توسط کادر بهداشتی درمانی و یا پرسنل صلاحیت‌دار مسئول تست انجام گردیده، نتیجه آزمایش مثبت بوده است. براساس دستورالعمل اتحادیه اروپا تست‌های خانگی و شخصی که بسیاری مناطق بهداری استفاده نموده‌اند جهت صدور گواهی بهبودی معتبر نیست. پرسنل درمانی باید این آزمایش را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند.

برای اغلب افراد بجای دریافت گواهی بهبودی ساده‌تر و سریع‌تر آن است که گواهی واکسیناسیون یا گواهی تست (پس از نتیجه منفی تست کووید ١٩) دریافت شود زیرا گواهی بهبودی مستلزم آن است که حائز برخی شرایط ویژه باشید.

این امر را مد نظر قرار دهید که شما نمی‌توانید با استناد به نتیجه تست نزد یک ارائه دهنده خدمات درمانی شخصی به بهداری منطقه‌ای مراجعه نموده و درخواست یک گواهی بهبودی نمایید.

مقررات معتبر در منطقه بهداری خود را  در 1177.se مطالعه نمایید. همچنین بخاطر داشته باشید که مقررات معتبر در کشوری که می‌خواهید به آنجا سفر کنید را هم کنترل نمایید.

شرایط لازم جهت صدور گواهی بهبودی

در موارد ویژه ممکن است امکان دریافت یک گواهی بهبودی وجود  داشته باشد.

برای امکان پذیر بودن این امر بایستی چندین مورد در مورد شما صدق نماید:

 • تست  covid-19 شما باید مثبت شده باشد.
 • نمونه آزمایش بایستی توسط کادر بهداشتی درمانی آموزش دیده بعنوان مثال در یک درمانگاه یا بیمارستان گرفته شده باشد. پرسنل مربوطه باید این آزمایش را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند. تست‌های خانگی و شخصی معتبر نیست.  این تست بایستی یک باصطلاح تست NAAT (PCR یا مشابه آن) باشد. توجه نمایید که براساس دستورالعمل اتحادیه اروپا تست‌های آنتی‌ژن یا تست پادتن معتبر نیست.
 • بایستی حداقل ١١ روز از اولین باری که نتیجه تست شما مثبت شد سپری شده باشد.
 • از تاریخ این گواهی می‌تواند حداکثر ١٨٠ روز از اولین باری که نتیجه تست شما مثبت شد سپری شده باشد. یعنی مدت اعتبار آن حداکثر شش ماه از تاریخ اعلام نتیجه آزمایش می‌باشد.
 • شما بایستی ١٦ سال تکمیل داشته و دارای شماره شناسایی شخصی سوئدی یا شماره شناسایی اداری موقت باشید. والدین می‌توانند برای فرزندان زیر ١٦ سال خود درخواست گواهی بهبودی نمایند. 

جهت دریافت یک گواهی بهبودی اینگونه اقدام نمایید

 1. اگر حائز شرایط بوده و در یک مرکز درمانی دولتی نتیجه تست شما مثبت شده باشد می‌توانید به وبسایت  1177.se مراجعه کنید تا مشاهده نمایید در منطقه بهداری شما چه مقرراتی جهت درخواست گواهی بهبودی وجود دارد.
 2. اگر نتیجه تست شما، پس از آنکه جهت یک تست PCR نزد یک ارائه کننده خدمات درمانی خصوصی هزینه آن را پرداخت نمودید، مثبت شده است، اگر آن مرکز درمانی به زیرساخت‌های امنیت درمانی منطقه بهداری مربوطه متصل باشد، آنها می‌توانند یک گواهی بهبودی برای شما صادر نمایند. لطفا به ارائه دهنده خدمات درمانی که تست را نزد آن مرکز انجام داده‌اید مراجعه کنید.
 3. سریع‌ترین زمانی که می‌توانید با ارائه دهنده خدمات درمانی  که تست را بر روی شما انجام داده تماس بگیرید و درخواست گواهی بهبودی نمایید ١١ روز پس از آنکه نتیجه تست شما مثبت شد می‌باشد. 
 4. ارائه دهنده خدمات درمانی به نوبه خود درخواستی برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال می‌کند و این سازمان یک گواهی بهبودی صادر می‌نماید.
 5. اگر یک صندوق پستی الکترونیکی (بعنوان مثال در Kivra, و یا Min myndighetspost) داشته باشید، گواهی بهبودی شما به آنجا ارسال می‌گردد.
 6. اگر فاقد یک صندوق پستی الکترونیکی می‌باشید گواهی بهبودی به آدرس محل ثبت شده سکونت شما ارسال خواهد شد. اگر فاقد آدرس ثبت شده محل سکونت می‌باشید، گواهی مذکور می‌تواند با پست سفارشی برایتان  ارسال شود.

مدت اعتبار گواهی بهبودی عبارتست از:

گواهی بهبودی ١٨٠ روز از تاریخ اولین باری که نتیجه تست covid-19 شما مثبت شد اعتبار دارد.