پردازش اطلاعات شخصی جهت صدور گواهی کووید

گواهی کووید قرار است مسافرت در داخل اروپا در طول همه گیری کرونا را تسهیل نماید. این گواهی در سراسر اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین، به شیوه یکسانی شکل داده شده است. گواهی کووید از سوی سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد صادر می‌گردد. با یک گواهی کووید می‌توانید موارد زیر را نشان دهید:

  • گواهی انجام واکسیناسیون (گواهی واکسیناسیون) یا
  • گواهی نتیجه منفی تست کووید (گواهی تست، یا
  • گواهی بهبودی ازبیماری (گواهی بهبودی)

گواهی‌های گوناگون چه کاربردی دارند؟

گواهی واکسیناسیون جهت مسافرت (گواهی واکسیناسیون)

شما وارد خدمات الکترونیکی www.covidbevis.se می‌شوید تا گواهی واکسیناسیون کووید را دریافت نمایید.  برای آنکه بتوانید از این خدمات الکترونیکی استفاده کنید، بایستی دارای یک شماره شناسایی شخصی سوئدی و شناسه الکترونیکی سوئدی بوده و بالای  ١٦ سال سن داشته باشید. پس از دریافت درخواست و رضایتنامه شما سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد اطلاعات مربوط به واکسیناسیون شما را از سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون و سازمان بهداشت عمومی سوئد استعلام می‌کند.

اگر نمی‌توانید از یک شناسه الکترونیکی استفاده نمایید می‌توانید یک گواهی کووید از سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد از طریق یک فرم سفارش دهید. فرم مذکور را پرینت کرده و پر می‌کنید، آن را در پاکتی گذاشته و برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال می‌کنید.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

پس از آن این سازمان گواهی کووید شما را با پست به  آدرس ثبت شده محل سکونت شما ارسال می‌کند.

گواهی واکسیناسیون برای سوئدی‌هایی که در یک کشور ثالث در برابر covid-19 واکسینه شده‌اند

از اول فوریه ٢٠٢٢ سوئدی‌هایی که در یک کشور ثالث (کشورهای خارج از محدوده EU/EES)  می‌توانند واکسینه شده‌اند می‌توانند گواهی واکسیناسیون دریافت کنند. این مراکز خدمات دولتی می‌باشند که مدارک مربوطه به واکسیناسیون‌های انجام شده در یک کشور ثالث را کنترل می‌نمایند.

افرادی که اکنون می‌توانند یک گواهی واکسیناسیون سوئدی دریافت کنند عبارتنداز:

  • در سوئد ثبت شده‌اند
  • دارای یک صندوق پستی الکترونیکی هستند که نامه‌های دولتی را از طریق آن دریافت می‌کنند

فرد مذکور باید در برابر covid-19 با واکسنی واکسینه شده باشد که از سوی EU تایید شده و یا در فهرست واکسن‌های اضطراری تایید شده  از سوی WHO موجود باشد.

فرد مذکور بایستی آخرین دوز واکسن را بصورت متوالی در آن کشور ثالث دریافت نموده باشد. کشور ثالث به کشورهای خارج از EU/EES اطلاق می‌گردد  و همچنین کشورهایی که در آنها امکان دریافت یک گواهی واکسیناسیون وجود ندارد با وجود آنکه کشور مذکور به سیستم دیجیتالی گواهی کووید متصل می‌باشد.

گواهی واکسیناسیون بدرخواست فرد مذکور صادر می‌شود که بتواند مدارک شناسایی و اصل مدارک مربوط به واکسیناسیونی که خارج از کشور دریافت نموده‌ را نشان دهد.

 گواهی واکسیناسیون برای افرادی که واکسیناسیون آنها با یک شماره شناسایی موقت ثبت شده است

واکسیناسیون افرادی که فاقد شماره شناسایی شخصی، شماره شناسایی اداری موقت یا شماره مصونیت دیپلماتیک می‌باشند، با یک باصطلاح شماره شناسایی شخصی موقت ثبت شده است و می‌توانند از طریق تماس با مراکز درمانی در منطقه بهداری که در آن واکسینه شده‌اند، یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایند. اگر دوزهای واکسن در مناطق بهداری مختلفی دریافت گردیده بایستی با آن منطقه بهداری تماس گرفته شود که آخرین دوز در آنجا دریافت گردیده است. اطلاعات تماس با مراکز درمانی در اینجا موجود است: 1177.se

برای دریافت یک گواهی واکسیناسیون بایستی فرد مذکور در سوئد در برابرcovid-19  واکسینه شده و واکسیناسیون مربوطه بایستی نزد مراکز درمانی ثبت شده باشد. دوزهای واکسیناسیون بایستی با یک شماره شناسایی موقت ثبت شده باشد. فرد مذکور بایستی آدرسی را در اختیار بگذارد تا گواهی واکسیناسیون با پست سفارشی به آنجا ارسال شود.  فرد مذکور باید بتواند هویت خود را از طریق ارائه یک مدرک شناسایی که Postnord اداره پست سوئد می‌پذیرد، اثبات نماید.

پرینت گواهی واکسیناسیون در یک داروخانه

شمایی که فاقد شناسه الکترونیکی بوده و بنابراین خودتان نمی‌توانید یک گواهی کووید از طریق یک رایانه یا تلفن همراه تهیه نمایید، می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نمایید.

شما می‌توانید به یکی از حدودا ١٤٠٠ داروخانه سوئد مراجعه نمایید.

برای دریافت گواهی کووید نزد یک داروخانه موارد زیر ضروری است:

  • در سوئد واکسینه شده‌اید و بایستی حداقل هفت روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسیناسیون شما سپری شده باشد.
  • فاقد شناسه الکترونیکی می‌باشید
  • شما می‌توانید با یک کارت شناسایی مورد تایید هویت خود را احراز نمایید: کارت شناسایی صادر شده از سوی اداره مالیات‌ها، گذرنامه سوئدی با جلد قرمزشرابی، کارت شناسایی ملی سوئدی، گواهینامه رانندگی سوئدی، کارت شناسایی دارای علامت SIS که بعنوان مثال ازسوی یک بانک، شرکت، اداره دولتی یا سازمان خدمات پرداختی سوئد صادر شده باشد، و همچنین کارت کارمندان در سوئد (بدون علامت SIS ) که از سوی یک سازمان دولتی صادر شده باشد.
  • دارای شماره شناسایی شخصی سوئدی می‌باشید

گواهی بهبودی از بیماری جهت مسافرت (گواهی بهبودی)

در سریع‌ترین حالت یازده (١١) روز پس از آنکه نتیجه تست شما نزد ارائه کننده خدمات درمانی مثبت شد، می‌توانید از ارائه کننده خدمات درمانی مربوطه درخواست کنید اطلاعات مربوط به نتیجه تست را جهت سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال نماید تا یک گواهی برای شما صادر نماید. نتیجه تست همراه با اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی،، تاریخ تولد، آدرس جهت سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال می‌شود تا یک گواهی کووید برای شما صادر گردد.

اگر به یک صندوق پستی الکترونیکی متصل باشید گواهی کووید شما به آنجا ارسال خواهد شد. اگر فاقد یک صندوق پستی الکترونیکی باشید سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد گواهی کووید را به آدرس ثبت شده محل سکونت شما ارسال می‌کند.

شما بعنوان سرپرست می‌توانید جهت فرزندان خود یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید. کودکان از زمانی که ١٦ سال تکمیل داشته باشند خودشان می‌توانند گواهی واکسیناسیون دریافت نمایند.

گواهی نتیجه منفی تست جهت مسافرت (گواهی تست)

پس از انجام تست نزد ارائه کننده خدمات درمانی، درخواست نمایید که نتیجه منفی تست همراه با اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد/ شماره شناسایی شخصی شما جهت سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال شود تا یک گواهی کووید بر اساس اطلاعات دریافت شده برای شما صادر گردد. سپس سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد گواهی کووید مربوطه را جهت ارائه کننده خدمات درمانی پس می‌فرستد و در صورتی که شما شناسه الکترونیکی داشته باشید، مرکز درمانی مذکور می‌تواند آن را از طریق خدمات الکترونیکی برای شما ارسال نماید. اگر به یک صندوق پستی الکترونیکی متصل باشید گواهی کووید شما به آنجا هم ارسال خواهد شد.

اگر فاقد شناسه الکترونیکی باشید و یا مایل به استفاده از خدمات الکترونیکی ارائه کننده خدمات درمانی نیستید، می‌توانید مستقیما گواهی را بر روی برگه پس از احراز هویت خود نزد ارائه کننده خدمات درمانی دریافت نمایید. 

ما چگونه اطلاعات شخصی شما را پردازش می‌نماییم؟ 

در خدمات Covidbevis.se – گواهی کووید

هنگامی که از خدمات الکترونیکی سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد جهت دریافت گواهی واکسیناسیون خود استفاده می‌کنید، شماره شناسایی شخصی،  IP-adress شما و گواهی صادر شده نزد سازمان مربوطه ذخیره می‌گردد. شماره شناسایی شخصی،  IP-adress شما به این دلیل ذخیره می‌شود تا این اداره بتواند این موضوع را ثبت نماید که احراز هویت شمایی که درخواست گواهی کووید نموده‌اید به روشی امن انجام شده است.  همچنین از شماره شناسایی شخصی شما جهت اطمینان یافتن از آنکه در هنگام استفاده از خدمات الکترونیکی گواهی صحیحی دریافت می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تنظیم گواهی مربوط به آخرین مورد واکسیناسیون شما (تاریخ، واکسن و دوز مربوطه) اطلاعات مذکور از سازمان بهداشت عمومی سوئد و نام و تاریخ تولد از سیستم ثبت احوال در اداره مالیات‌های سوئد استعلام می‌گردد. گواهی‌هایی که تنظیم می‌گردد براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) نزد این اداره ذخیره می‌گردد.

ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آماراستفاده از این خدمات هم استفاده می‌کنیم، بعنوان مثال برای مشاهده اینکه چگونه از این خدمات استفاده می‌شود تا برای استفاده از این خدمات برنامه‌ریزی نموده و آن را پیگیری نماییم. برای اینگونه مقاصد آماری اطلاعات مذکور تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است.  مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.
همکارانی که جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

سفارش گواهی کووید از طریق فرم مربوطه

هنگامی که فرمی جهت درخواست سفارش یک گواهی کووید مربوط به واکسیناسیون برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد ارسال می‌کنید، این فرم  و گواهی تنظیم شده ذخیره می‌شود. این امر براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) انجام می‌گردد. اطلاعاتی که در فرم مذکور تسلیم نموده‌اید مبنای صدور گواهی کووید مربوط به واکسیناسیون شما قرار می‌گیرد. برای تنظیم گواهی مربوط به آخرین مورد واکسیناسیون شما (تاریخ، واکسن و دوز مربوطه) اطلاعات مذکور از سازمان بهداشت عمومی سوئد و نام و تاریخ تولد از سیستم ثبت احوال در اداره مالیات‌های سوئد استعلام می‌گردد.

ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمارسفارش گواهی کووید هم استفاده می‌کنیم. برای اینگونه مقاصد آماری اطلاعات مذکور تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما ضروری است.  مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.
همکارانی که جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

گواهی واکسیناسیون برای سوئدی‌هایی که در یک کشور ثالث در برابر covid-19 واکسینه شده‌اند.

هنگامی که درخواست یک گواهی واکسیناسیون نزد سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد بعمل می‌آورید، شماره شناسایی شخصی، مدارک ارسالی جهت تنظیم گواهی واکسیناسیون و گواهی تنظیم شده شما نزد این اداره ذخیره می‌شود. شماره شناسایی شخصی شما جهت ثبت این امر که سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد در هنگام درخواست یک گواهی کووید احراز هویت شما را به روش امنی انجام داده، ذخیره می‌شود. شماره شناسایی شخصی شما همچنین جهت اطمینان یافتن از آنکه یک گواهی با اطلاعات صحیح دریافت نموده‌اید هم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تنظیم گواهی مربوط به نام و تاریخ تولد از سیستم ثبت احوال در اداره مالیات‌های سوئد استعلام می‌گردد. گواهی‌های صادر شده و مدارک ارسالی شما جهت گواهی واکسیناسیون براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) ذخیره می‌گردد. ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمار صدور گواهی‌ها هم استفاده می‌کنیم. این امر تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود.

ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم. مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است. مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.

همکارانی که در سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. همکارانی که در دفتر خدمات دولتی کار می‌کنند جهت تنظیم گواهی واکسیناسیون به مدارکی که تسلیم می‌نمایید دسترسی پیدا می‌کنند.

گواهی واکسیناسیون برای افرادی که واکسیناسیون آنها با یک شماره شناسایی موقت ثبت شده است

هنگامی که درخواست یک گواهی واکسیناسیون نزد یک ارائه کننده خدمات درمانی بعمل می‌آورید، اطلاعات شخصی شما (تاریخ تولد و نام و نام خانوادگی کامل شما)، شماره شناسایی موقت که این واکسیناسیون با استفاده از آن ثبت گردیده، و گواهی تنظیم شده شما نزد ارائه کننده خدمات درمانی مذکور ذخیره می‌شود. اطلاعات شخصی شما جهت ثبت این امر که سازمان مذکور احراز هویت شما را به روش امنی انجام داده، و همچنین جهت صدور یک گواهی با اطلاعات صحیح، ذخیره می‌شود. برای آنکه بتوان گواهی را برای شما ارسال نمود، ما همچنین آدرس و اطلاعات تماس که به ارائه کننده خدمات درمانی تسلیم نموده‌اید را هم ذخیره می‌نماییم.

گواهی‌ مذکور براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) ذخیره می‌گردد. ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمار هم استفاده می‌کنیم. برای اینگونه مقاصد آماری اطلاعات مذکور تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است. مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.

همکارانی که جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ارائه کننده خدمات درمانی مربوطه مسئول پردازش اطلاعات شخصی مورد استفاده قرار گرفته در هنگام واکسیناسیون، گرفتن نمونه آزمایش و ارائه جواب آزمایش توسط ارائه کننده خدمات درمانی و همچنین استفاده از اطلاعات شخصی در هنگام گزارش این اطلاعات به سازمان ‑خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد می‌باشد.

پرینت گواهی واکسیناسیون در یک داروخانه

سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد مسئول پردازش اطلاعات شخصی جهت آن دسته از اطلاعات شخصی می‌باشد که در هنگام صدور گواهی واکسیناسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که جهت دریافت گواهی واکسیناسیون خود از خدمت الکترونیکی سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد استفاده می‌کنید، شماره شناسایی شخصی و گواهی تنظیم شده شما نزد این اداره ذخیره می‌شود. شماره شناسایی شخصی شما جهت ثبت این امر که سازمان مذکور احراز هویت شما را به روش امنی انجام داده، ذخیره می‌شود. شماره شناسایی شخصی شما همچنین جهت اطمینان یافتن از آنکه یک گواهی با اطلاعات صحیح دریافت نموده‌اید هم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تنظیم گواهی مربوط به آخرین مورد واکسیناسیون شما (تاریخ، واکسن و دوز مربوطه) اطلاعات مذکور از سازمان بهداشت عمومی سوئد و نام و تاریخ تولد از سیستم ثبت احوال در اداره مالیات‌های سوئد استعلام می‌گردد.

گواهی‌ مربوطه براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) ذخیره می‌گردد. اگر دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید، گواهی واکسیناسیون صادر شده به آنجا هم ارسال خواهد شد.

ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمار صدور گواهی‌ها هم استفاده می‌کنیم. این امر تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است. مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.

همکارانی که در سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. پرسنل داروخانه در هنگام تحویل گواهی واکسیناسیون به شما به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.

جهت گواهی کووید از نوع گواهی تست

هنگامی که درخواست یک گواهی کووید از نوع گواهی تست نزد یک ارائه کننده خدمات درمانی بعمل می‌آورید، شماره شناسایی شخصی شما و گواهی تنظیم شده  که دارای اطلاعاتی در مورد نوع تست، زمان انجام تست و نتیجه آن می‌باشد، نزد اداره مذکور ذخیره می‌شود. گواهی‌ مذکور براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) ذخیره می‌گردد. ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمار هم استفاده می‌کنیم. برای اینگونه مقاصد آماری اطلاعات مذکور تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است. مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.
همکارانی که جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ارائه کننده خدمات درمانی در هنگام تحویل دادن گواهی کووید نماینده قانونی این اداره در امر پردازش اطلاعات شخصی می‌باشد.

جهت گواهی کووید از نوع گواهی بهبودی

هنگامی که درخواست یک گواهی کووید از نوع گواهی بهبودی نزد یک ارائه کننده خدمات درمانی بعمل می‌آورید، شماره شناسایی شخصی شما و گواهی تنظیم شده  که دارای اطلاعاتی در مورد نوع تست، زمان انجام تست و نتیجه آن می‌باشد، نزد اداره مذکور ذخیره می‌شود. گواهی‌ مذکور براساس مقررات مدیریت مدارک عمومی، فصل ٢، قانون آزادی چاپ و انتشار(مصوب سال ١٩٤٩، مصوبه ١٠٥) و قانون بایگانی‌ مدارک (مصوب سال ١٩٩٠، مصوبه ٧٨٢) ذخیره می‌گردد. ما همچنین از اطلاعات شخصی شما برای بدست آوردن آمار هم استفاده می‌کنیم. برای اینگونه مقاصد آماری اطلاعات مذکور تنها بصورت جامع و یا بصورتی استفاده می‌شود که نتوان شما را بعنوان یک فرد در آمار مذکور شناسایی نمود. ما اطلاعات شخصی شما را تا زمانی که نیاز داشته باشیم ذخیره می‌کنیم تا به اهداف یاد شده دسترسی یابیم و یا تا زمانی که براساس قانون موظف به اینکار هستیم.

مبنای قانونی ما برای پردازش اطلاعات شخصی افراد این است که این پردازش برای اجرای وظایف حقوقی ما و جهت شناسایی امن افراد، ضروری است. مبنای پردازش اطلاعات شخصی افراد براساس قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, و در قوانین تکمیلی سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد.
همکارانی که جهت انجام وظایف کاری خود نیاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما دارند، می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

کارمندان مسئول پردازش اطلاعات شخصی

سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد جهت برخی پردازش‌های اطلاعات از کارمندان مسئول پردازش اطلاعات شخصی استفاده می‌کند. کارمندان مسئول پردازش اطلاعات شخصی مذکور تنها جهت پردازش اطلاعات شخصی به خدمات گرفته می‌شوند که در مطابقت با اهداف و دستورالعمل‌های سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد برای این امر دریافت شده، می‌باشد. هنگامی که اطلاعات شخصی توسط کارمندان مسئول پردازش اطلاعات شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد همیشه یک قرارداد پردازش اطلاعات برای اطمینان یافتن از محافظت لازم از این اطلاعات تنظیم می‌گردد.

حقوق من چگونه است؟ 

شما حق دارید بصورت رایگان در مورد آن دسته از اطلاعات شخصی مربوط به خود که  توسط سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد مورد پردازش قرار می‌گیرد، اطلاعات دریافت نموده و به آنها دسترسی پیدا کنید. شما همچنین حق دارید یک نسخه از این اطلاعات دریافت نمایید.

ما به درخواست شما و یا به ابتکار خود اطلاعات نادرست را تصحیح نموده و یا پردازش این اطلاعات را محدود می‌نماییم. شما حق دارید نسبت به استفاده از اطلاعات شخصی خود اعتراض نمایید. همچنین در برخی موارد شما حق دارید اطلاعات شخصی مربوط به خود را در یک فرمت قابل خوانش ماشینی  دریافت نموده و یا در صورت امکان پذیر بودن از لحاظ فنی این اطلاعات را به طرف ثالثی که شما درخواست نمایید، انتقال داده شود.

اگر از نحوه پردازش اطلاعات خود رضایت ندارید حق دارید به اداره حفاظت از حریم شخصی افراد که سازمان ناظر بر پردازش اطلاعات شخصی افراد در سوئد می‌باشد، شکایت کنید.

همچنین می‌توانید به سازمان ناظر در کشوری که در آن زندگی یا کار می‌کنید هم مراجعه نمایید. اگر اطلاعات شخصی شما به شیوه‌ای غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته باشد حق دریافت خسارت دارید.

اگر پرسش‌هایی پیرامون گواهی کووید و نحوه پردازش اطلاعات شخصی خود توسط سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد  دارید با سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد به شماره تماس بگیرید 00 62 458- 010 (ساعات کار: دوشنبه تا جمعه روزهای غیرتعطیل از ساعت ٨ تا ١٧) :  و یا به این آدرس ایمیل بفرستید: covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

همچنین با نماینده محافظت از اطلاعات در سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد از طریق این آدرس ایمیل  dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se تماس گرفته و یا پرسش خود را با پست به آدرس زیر ارسال نمایید:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

اطلاعات در مورد رعایت اصول محرمانگی

علاوه بر اطلاعات در مورد نحوه پردازش اطلاعات مربوط به شما توسط سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد، این اداره همچنین موظف است به شما اطلاع دهد چگونه اطلاعات مشمول محرمانگی شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر در مطابقت با قوانین سوئد پیرامون گواهی الکترونیکی کووید (مصوب سال ٢٠٢١، مصوبه ٧٠٨) می‌باشد. این قانون تکمیل کننده قوانین پارلمان اروپا و شورای اروپا  (EU) 2021/953, می‌باشد.

سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد اطلاعات مربوط به واکسیناسیون شما را از سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد نزد سازمان بهداشت عمومی سوئد، استعلام می‌کند. این امر امکان آنکه این اداره بتواند یک گواهی واکسیناسیون برای شما صادر کند را فراهم می‌کند.

اطلاعات موجود در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد براساس فصل ٢٤، پاراگراف ٨ قانون علنیت و محرمانگی (مصوب سال ٢٠٠٩، مصوبه ٤٠٠) مشمول رعایت اصول محرمانگی می‌شود. این اصول محرمانگی بسیار قوی است. هنگامی که درخواست یک گواهی واکسیناسیون نموده و رضایت خود را ازاینکار اعلام می‌کنید، محرمانه بودن این اطلاعات را لغو می‌کنید. براین مبنا سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد می‌تواند اطلاعات مربوط به واکسیناسیون را دریافت نموده و یک گواهی واکسیناسیون برای شما صادر نماید.

هنگامی که این اطلاعات توسط سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد مورد پردازش قرار می‌گیرد براساس فصل ٢٥، پاراگراف ١٧ آ قانون علنیت و محرمانگی مشمول رعایت اصول محرمانگی می‌شوند. همین محرمانگی در مورد اطلاعاتی هم صدق می‌کند که از سوی دفاتر خدمات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مربوط به شمایی می‌شود که در برابر covid-19 در یک کشور ثالث واکسینه شده‌اید.