Ako ste cjepivo primili u nekoj drugoj zemlji a ne u Švedskoj

Ako ste se cijepili izvan Švedske postoje različiti načini kako možete postupiti da bi dobili svoju potvrdu o cijepljenju.

Ako ste se cijepili unutar EU/EES

Ako ste jednu ili više doza cjepiva primili u jednoj zemlji unutar EU/EES onda morate najprije ispitati da li možete dobiti važeću EU-potvrdu o cijepljenju iz te zemlje.  

Ako to iz nekog razloga nije moguće, možete se obratiti Državnom centru za pružanje usluga. Tu možete pokazati svoje dokumente za identifikaciju i originalnu dokumentaciju  o cjepivima primljenim u inozemstvu i tražiti švedsku potvrdu o cijepljenju. 

Trebate biti prijavljeni u matičnu evidenciju stanovništva Švedske i imati digitalni poštanski sandučić za primanje pošte tijela uprave.

Cjepiva primljena u drugim zemljama se ne evidentiraju u Nacionalnom registru cijepljenja.

Ako ste se cijepili izvan EU/EES?

Vi koji ste se cijepili u jednoj zemlji izvan EU/EES možete se obratiti jednom od ureda Državnog centra za pružanje usluga. Oni provjeravaju dokumentaciju o cijepljenju u trećoj zemlji.

Imajte na umu da postoji više uvjeta koji moraju biti ispunjeni:

  • Morate biti cjepljeni protiv bolesti covid-19 cjepivom koje je odobreno u EU ili cjepivom koje se nalazi na WHO listi cjepiva odobrenih za hitnu upotrebu.

  • Primili ste zadnje cjepivo u seriji cjepiva u trećoj zemlji i možete pokazati dokument za identifikaciju i original dokumentaciju o primljenim cjepivima.

  • Morate biti prijavljeni u matičnu evidenciju stanovništva Švedske i imati digitalni poštanski sandučić za dobivanje pošte od tijela uprave.

Vi koji imate 16 godina ili više i imate digitalni poštanski sandučić možete sami tražiti potvrdu o cijepeljenju.

Kao roditelj/staratelj možete tražiti potvrdu o cijepljenju za svoju djecu mlađu od 18 godina. Potvrda o cijepljenju se šalje na vašu adresu iz matične evidencije stanovništva.

Cjepiva primljena u drugim zemljama se ne evidentiraju u Nacionalnom registru cjepljenja.

Ako ste svoje doze cjepiva primili ranije u nekoj drugoj zemlji a slijedeću dozu ćete primiti u Švedskoj

Ako ste bili cijepljeni u nekoj drugoj zemlji i primit ćete dopunsku dozu, preporuka je da je primite u Švedskoj.

  • Ponesite sa sobom i pokažite sve dokumente o ranijim cijepljenjima u drugoj zemlji. Tada zdravstvena ustanova koja će vas cijepiti može procijeniti koju ćete dozu primiti i upisati ispravnu dozu u vaš bolesnički list i Nacionalni registar cijepljenja.  
  • Nakon sedam dana možete svoju potvrdu o cijepljenju preuzeti s www.covidbevis.se, ako imate švedski matični broj i elektroničku iskaznicu (e-legitimation).

Ako nemate elektroničku iskaznicu (e-legitimation), možete posjetiti neku apoteku i dobiti pomoć oko ispisa potvrde o cijepljenju.  


Ako imate koordinacijski broj (samordningsnummer), potvrdu o cijepljenju morate tražiti preko formulara „Narudžba potvrde o cijepljenju“.

Ako nemate matični broj ili koordinacijski broj (samordningsnummer) i vaše cijepljenje je registrirano ne neki rezervni broj (reservnummer) kontaktirajte davatelja zdravstvenih usluga preko 1177.se

Ako zdravstvena služba ne može vašu dopunsku dozu prijaviti pod ispravnim rednim brojem (broj doze), možete kontaktirati odjel za usluge korisnicima pri E-upravi za javno zdravstvo (E-hälsomyndigheten).