Ako nemate elektroničku iskaznicu adresu u matičnoj evidenciji stanovništva

Ako nemate elektroničku iskaznicu (e-legitimation) možete posjetiti neku od otprilike 1400 apoteka u Švedskoj koje vam mogu pomoći oko potvrde o cijepljenju. Svoju potvrdu o cijepljenju možete naručiti tako da ispišite, ispunite i pošaljete formular. Ako imate elektroničku iskaznicu (e-legitimation) koristite se uslugom www.covidbevis.se

Za vas koji nemate elektroničku iskaznicu a imate adresu u matičnoj evidenciji stanovništva

Svoju potvrdu o cijepljenju možete naručiti tako da ispišete, ispunite i pošalje formular „Narudžba potvrde o cijepljenju“. Potvrda se šalje na vašu adresu iz matične evidencije stanovništva. Potvrdu o cijepljenju ćete dobiti najkasnije u roku od dva tjedna.

Ako imate elektroničku iskaznicu (e-legitimation) i mogućnost korištenja računala, tableta ili mobilnog telefona molimo vas da koristite uslugu www.covidbevis.se. Obratite pažnju da se takozvani rezervni broj ne može koristiti.  

Za vas koji nemate adresu u matičnoj evidenciji stanovništva

Ako imate koordinacijski broj (samordningsnummer) i cijepljenja su evidentirana u Nacionalnom registru cijepljenja, vašu potvrdu o cijepljenju možete tražiti tako da ispišete, ispunite i pošaljete formular "Ordering a vaccination certificate – if you do not have a registered address in Sweden" („Narudžba potvrde o cijepljenju za vas koji nemate adresu u matičnoj evidenciji stanovništva“).   

Vi koji nemate adresu u matičnoj evidenciji stanovništva navodite adresu na koju želite da vam se potvrda pošalje. E- uprava za javno zdravstvo (e-hälsomyndigheten) šalje potvrdu preporučenom poštom u ispostavu. Vi ćete biti obaviješteni kada potvrdu možete podići. Obratite pažnju da se takozvani rezervni broj ne može koristiti.

Kada koristite formulare postupite ovako

 • Ispišite aktualni formular (pogledajte iznad i ispod „Odnosna informacija“) i ispunite isti. Nemojte zaboraviti potpisati formular.

 • Stavite formular u kovertu i pošaljite ga na adresu:

  Covidbevis

  E-hälsomyndigheten

  Box 913

  391 29 Kalmar

(Imajte na umu da formular ili podatke o primljenim cjepivima ne možete poslati e-poštom. Formular nam morate poslati poštom.)

 • Mi ćemo tražiti podatke od Nacionalnog registra cijepljenja i nakon toga vam na vašu adresu iz matične evidencije stanovništva, ako je imate, poslati covid potvrdu u pisanom obliku.

Vi koji nemate adresu u matičnoj evidenciji stanovništva ćete potvrdu o cijepljenju dobiti preporučenom poštom na adresu koju ste naveli na tom formularu namijenjenom za tu posebnu svrhu.

Za vas koji ste staratelj („god man“) i želite naručiti covid potvrdu za svog nalogodavca


Nalogodavac će, ako je moguće, sam potpisati.

Ako se nalogodavac ne zna sam potpisati onda dokument treba potpisati njegov staratelj.

Nakon toga pošaljite formular, zajedno s jednom kopijom izvoda iz registra koja dokazuje da ste vi staratelj te osobe, u E- upravu za javno zdravstvo ( E-hälsomyndigheten).