Kundtjänst för privatpersoner

Du kan välja den kontaktväg som passar dig bäst, till exempel e-post, telefon eller chatt.

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar e-post längre ned på denna sida.


Har du frågor om eller synpunkter på Läkemedelskollen?
Här kan du läsa vanliga frågor och svar.

Om du inte hittar svaret där är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

  • Om du behöver sjukvårdsrådgivning ring 1177.
  • Om du har frågor om läkemedel kontakta ditt apotek.
  • Om du har frågor om recept kontakta din vårdgivare.

Kontakta oss

Ring 0771-766 200 eller chatta med oss helgfria vardagar klockan 8.00-17.00.

Det går även att kontakta oss via e-post på registrator@ehalsomyndigheten.se


Så hanteras e-post på E-hälsomyndigheten

Så här hanteras elektronisk post

Inkommande e-post till myndigheten tas emot och diarieförs av registrator.

Myndigheten får varje dag en stor mängd brev med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp. Breven läses men av tidsskäl finns ingen möjlighet att besvara dem alla, eller att bistå till exempel studenter med utredningsarbete eller faktasammanställningar.

Allmän handling

I princip all post till E-hälsomyndigheten blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

E-postadresser hos E-hälsomyndigheten

Alla E-hälsomyndighetens e-postadresser är konstruerade enligt följande princip:

fornamn.efternamn@ehalsomyndigheten.se

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheten ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sitt ansvarsområde.

E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om den här webbplatsen