Kontakta oss

Du kan välja den kontaktväg som passar dig bäst, till exempel e-post, telefon eller chatt.

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar e-post längre ned på denna sida.

Telefoni

Telefon växel: 010-458 62 00
Fax: 08-647 90 01

Telefon till kundtjänst: 0771-766 200
Telefontid: vardagar kl. 8.00-18.00

Skicka e-post

registrator@ehalsomyndigheten.se

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se

Fakturaadress

E-hälsomyndigheten, FE915, 838 74 Frösön

Organisationsnummer: 202100-6552

Postadress

E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar

Chatt

Klicka på knappen nedan för att chatta med oss. Din fråga hanteras som en allmän handling.

Chatten är öppen


Besök Kalmar

Södra Långgatan 60
392 31 Kalmar 

Måndag-fredag
Kl. 8.00-16.00

Besök Stockholm

Sankt Eriksgatan 117, våning 7
113 43 Stockholm

Måndag-fredag
Kl. 8.00-16.00


Så hanteras e-post på E-hälsomyndigheten

Så här hanteras elektronisk post

Inkommande e-post till myndigheten tas emot och diarieförs av registrator.

Myndigheten får varje dag en stor mängd e-post med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp. Breven läses men av tidsskäl finns ingen möjlighet att besvara dem alla, eller att bistå till exempel studenter med utredningsarbete eller faktasammanställningar.

Allmän handling

I princip all post till E-hälsomyndigheten blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

E-postadresser hos E-hälsomyndigheten

Alla E-hälsomyndighetens e-postadresser är konstruerade enligt följande princip:

fornamn.efternamn@ehalsomyndigheten.se

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheten ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sitt ansvarsområde.

E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om den här webbplatsen