Kontakta oss

Du kan välja den kontaktväg som passar dig bäst, till exempel e-post eller telefon.

Kundtjänst för privatpersoner

Telefon 0771-766 200

Måndag-fredag: kl. 8.00-17.00
Lördag-söndag: stängt
Helgdag: stängt

Frågor om covidbevis: covidbevis@ehalsomyndigheten.se 

Övriga frågor: registrator@ehalsomyndigheten.se 

Kontaktinformation för vård- och apoteksaktörer

Om du arbetar inom vård eller apotek och behöver kontakta oss i tjänsten, mejla till: 

servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Öppettider vardagar kl. 8.00-18.00 

Skicka brev till oss

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Faxa oss

08-647 90 01

Fakturaadress

E-hälsomyndigheten
FE 7810
831 90 Östersund

Skicka e-faktura 

PEPPOL-ID: 0007:2021006552

Organisationsnummer: 202100-6552

Besöksadress Kalmar

Södra Långgatan 60
392 31 Kalmar 

Öppettider reception:

Måndag–fredag
Kl. 8.00–16.00

Besöksadress Stockholm

Sankt Eriksgatan 117, våning 7
113 43 Stockholm 

Obs! Ingen bemannad reception, endast bokade besök.

Allmän handling 

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi behandlar e-post längre ned på denna sida.

E-hälsomyndigheten har inte hand om frågor gällande sjukvårdsrådgivning. För frågor gällande sjukvård vänder du dig till 1177.se


Så hanterar E-hälsomyndigheten e-post

Så här hanteras elektronisk post

Inkommande e-post till myndigheten tas emot och diarieförs av registrator.

Myndigheten får varje dag en stor mängd e-post med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp. Breven läses men av tidsskäl finns ingen möjlighet att besvara dem alla, eller att bistå till exempel studenter med utredningsarbete eller faktasammanställningar.

Allmän handling

I princip all post till E-hälsomyndigheten blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

E-postadresser hos E-hälsomyndigheten

Alla E-hälsomyndighetens e-postadresser är konstruerade enligt följande princip:

fornamn.efternamn@ehalsomyndigheten.se

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheten ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sitt ansvarsområde.

E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om den här webbplatsen