Hej Sara Riggare!

Du deltar i en paneldiskussion under Nationella e-hälsodagen om Individens behov i centrum i framtidens vård och omsorg. Vilka frågor ser du som viktiga inom detta område?

Allra viktigast är att patientmedverkan börjar göras på annat sätt. Ta hjälp av oss patienter som vet, kan och vill vara aktiva, både för att bygga den nya vården och ge oss bra egenvårdsverktyg. På så sätt kan vården avlastas och användas till dem som behöver den bättre.

Vad betyder digitala lösningar och e-hälsa för dig som patient? 

För mig är det en självklarhet att vården och omsorgen ska hänga med i den digitala utvecklingen och skrota faxen. Men det är också en fråga om demokrati och rätten till korrekt behandling: det tar idag 18 år innan vården har implementerat forskningsresultat i behandling. Det innebär alltså att risken är mycket större att jag får en gammal, felaktig behandling än den som följer aktuell forskning och det är inte okej. Vi måste hjälpas åt att sluta slösa våra egna skattepengar och se till att bygga den nya digitala vården så fort som möjligt.

Vad hoppas du få med dig hem ifrån Nationella e-hälsodagen? 

Jag hoppas på konkreta åtgärder och praktiska initiativ. Vi behöver inte fler visioner, nu måste vi börja göra!


 

Sara Riggare är forskare på Karolinska Institutet och parkingson Parkinsons-patient och hon deltar i en paneldiskussionen kl 10.00 på Stora Scenen. Samtalet modereras av Gabriella Ahlström och övriga deltagare är Peter Augustinsson, chefsläkare Sörmland, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna och Andreas Ringman Uggla, Karolinska Sjukhuset.