Nationella e-hälsodagen 2019

E-hälsomyndigheten arrangerar Nationella e-hälsodagen den 3 december 2019 i Stockholm.

Nationella e-hälsodagen är ett regeringsuppdrag. Konferensen genomförs med utgångspunkt i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025 som staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades om i januari 2017. Konferensen sker i samverkan med de organisationer som ingår i Vision e-hälsa 2025.

Kostnaden för Nationella e-hälsodagen är 2 600 kronor inklusive moms och all förtäring.