Hur påverkas kommunerna av Nationella läkemedelslistan?

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samtidigt introducerade E-hälsomyndigheten det nya registret Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för hälso- och sjukvården, apoteken och privatpersoner som införs successivt under en tvåårsperiod fram till den 1 maj 2023.

Välkommen till ett webbinarium som handlar om hur kommunernas verksamhet, patienter och medarbetare påverkas av införandet av Nationella läkemedelslistan.

Vad innebär det nya registret för kommunerna? Vilken tillgång har behörig personal inom kommunal hälso- och sjukvård? Vad är Förskrivningskollen och hur fungerar den?

Webbinariet vänder sig till främst till dig som är medicinskt ansvarig sjuksköterska men även andra intresserade inom kommunen är välkomna att delta. Medverkar gör medarbetare från E-hälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Tid: 28 oktober 2021, kl. 09.00–11.00
Plats: Teams (seminariet sker endast digitalt)
Sista anmälningsdag: den 21 oktober 2021


Du som anmält dig får en inbjudan i Teams med länk till webbinariet i god tid.

Har du frågor, kontakta kommunikation@ehalsomyndigheten.se

Varmt välkommen!

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år). Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.