Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?

Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.

Rådet för styrning med kunskap, där eHälsomyndigheten ingår, anordnar ett seminarium om äldre personers psykiska hälsa.

Runt 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år uppger att de har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Många av dem varken diagnostiseras eller behandlas. Trots att depression och ångest hos äldre kan leda till allvarliga konsekvenser är kunskapen begränsad. Detta ställer högre krav på olika verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvården och för äldreomsorgen. Vilka faktorer har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre, hur arbetar vi förebyggande och vad behöver vi göra för att vända denna utveckling?

Medverkande:
  • Ingmar Skoog, professor, överläkare, föreståndare AgeCap, Göteborgs universitet
  • Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU
  • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte
  • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
  • Thomas Lindén, avdelningschef, kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
  • Maria Kindefält Trygg, verksamhetschef, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
  • Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
  • Susanne Rolfner Suvanto, moderator, Omvårdnadsinstitutet

Mer om seminariet