Frukostseminarium om Nationella läkemedelslistan den 28 mars

Välkommen till ett frukostseminarium den 28 mars om vad Nationella läkemedelslistan innebär för patienterna.