Nytt samordningskansli

Frukostseminarium

Handlingsplanen för vision e-hälsa tar fart

Missade du frukostseminarium om det nya samordningskansliet för e-hälsa. Här kan du se en film från seminariet och hämta hem presentationen.


Frukostseminarium 10 mars 2017. Tid: 1 tim


Bakgrund

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom i början av 2016 överens om en vision för e-hälsa. Sverige ska år 2025 vara bäst i världen på att ta tillvara e-hälsans möjligheter.

Nu har regeringen och SKL kommit överens om en handlingsplan för visionens genomförande. I den utpekas tre insatsområden samt en nationell och gemensam struktur för hur arbetet med e-hälsovisionen ska styras och samordnas.

På frukostseminariet presenteras handlingsplanen och en panel med representation från professioner, och patienter/brukare ger sin syn på vad som är viktigt för att nå e-hälsovisionens högt satta mål.

Medverkande:

Jesper Olsson, utredare eHälsomyndigheten

Stig Hanno, Vice Ordförande, Prostatacancerförbundet

Andreas Hager, Grundare av Genia, ett patientsupportsystem där unga kroniskt sjuka och vårdens medarbetare tillsammans förbättrar kvaliteten i vården

Lisbeth Löpare Johansson, Strateg Vårdförbundet

Charlotte Wåhlin, förbundsstyrelsen Fysioterapeuterna

Samtalets moderator Eva Reimers, Kommunikationschef, eHälsomyndigheten