Hälsa för mig – det personliga hälsokontot

Välkommen till ett frukostseminarium där vi ger en bild av nuläget och presenterar möjligheterna med Hälsa för mig!

Det personliga hälsokontot fungerar som en lagringsplats som är knuten till individen. Här kommer invånarna att kunna spara, överblicka och dela sin hälsoinformation. En viktig del av nyttan med Hälsa för mig är att informationen på kontot kan användas i olika tjänster och appar. För att invånarna ska få tillgång till information från vården på det personliga hälsokontot samarbetar eHälsomyndigheten med Inera. Planen är att öppna för invånare under 2016.

 

Hälsa för mig drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Tanken är att stimulera ett ökat engagemang i den egna hälsan, stärka patientmedverkan i vården och skapa förutsättningar för nya användbara tjänster och appar.

Talare

  • Torsten Håkansta, generaldirektör - inleder
  • Carl Jarnling, enhetschef, invånartjänster
  • Helene Richardsson, affärsutvecklare
  • Sofie Zetterström, vice vd, avdelningschef marknad och kommunikation, Inera

Ta del av seminariet i efterhand

Hälsa för mig - det personliga hälsokontot. Film: 60 min