Bäst i världen på strukturerad och entydig dokumentation

Missade du frukostseminarium om Socialstyrelsens viktiga arbete med ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, och om hur det bidrar till att vi lättare kan utbyta hälsoinformation. Här kan du se en film från seminariet.

Frukostseminarium hos eHälsomyndigheten. Längd: 59 minuter.


Talare

Eva Reimers, kommunikationschef, eHälsomyndigheten

Anna Aldehag, enhetschef Informationsstruktur och e-hälsa, Socialstyrelsen

Lotta Holm Sjögren, utredare, Socialstyrelsen

Erika Ericsson, utredare, Socialstyrelsen

Seminarieinnehåll

Ett av insatsområdena i Vision e-hälsa 2025 är enhetligare begreppsanvändning. Som ett led i eHälsomyndighetens uppdrag att kommunicera visionen bjöd vi in Socialstyrelsen till vårt frukostseminarium den 7 december. 

Ansvarsfördelningen mellan stat och huvudmän är tydlig i utvecklingen av en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i vård och omsorg. Socialstyrelsen skapar grundläggande förutsättningar i form av en gemensam informationsstruktur och ger stöd för användning av denna. SKL ska verka för att huvudmännen samarbetar och utvecklar dokumentationen inom sina olika verksamhetsområden. För en systematisk och målfokuserad utveckling krävs samordning och prioritering. Vi behöver en gemensam syn på riktning, roller och arbetsformer i den verkstad som nu ska öka utvecklingstakten inom området.

Hur skapar vi denna samsyn? Hur kan vi bli bättre och snart bäst? 

Plats och tid

  • Onsdagen den 7 december.
  • kl. 08.00-09.00, frukost serveras från kl 07.30. 
  • eHälsomyndigheten, Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm (vån 7).