Urval av standarder ska öka teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg

Missade du frukostseminariet om standarder eller vill du lyssna igen? Här kan du läsa ett referat och se film från presentationen.

Referat

Nyckel för effektiv vårdkedja

Efter inledande ord av generaldirektör Torsten Håkansta och Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, gav Fredrik Frimodig, CIO på eHälsomyndigheten och Sara Meunier, chefsarkitekt på Inera, åhörarna en grundläggande bakgrund till varför standarder är så viktiga inom ramen för Vision e-hälsa 2025. Kort sammanfattat kan man konstatera att standardisering är en av nycklarna för en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja. Teknisk interoperabilitet främjar dessutom utveckling, innovation, samordning och styrning.

Därefter presenterade Manne Andersson, strateg på eHälsomyndigheten och Hilkka Linnarsson, projektledare på Medtech4Health slutrapporten som inom kort ska överlämnas till regeringen.

Nuläget

Under presentationen fick åhörarna ta del av den komplexa verklighet som råder idag. I centrum finns individen som vill vara delaktig i sin egen vård genom att kunna ta del av sin egen hälsoinformation och samtidigt kunna förmedla den till olika vårdgivare. Givetvis på ett tryggt och smidigt sätt.

Detta försvåras av en situation där ett stort antal landsting och regioner har system från ett antal leverantörer som arbetar utifrån olika standarder. Lägg därtill att det finns formella standardiseringsorgan, hälsospecifika standardiseringsorgan, andra standardiseringsorgan och profileringsorganisationer som har inflytande på de standarder som används.

StandIN:s arbete

Projektet StandIN har bland annat:

 • Kartlagt internationella standarder som är relevanta för utveckling av framtidens vårdinformationssystem.
 • Genomfört en fördjupad analys av internationella standarder för teknisk interoperabilitet.
 • Exemplifierat hur förändringsledning/verksamhetsutveckling kan förbättras och stärkas med hjälp av standarder.
 • Kartlagt vilka huvudsystem som finns i landstingen och hur de av StandIN bedömda standarder används i dessa huvudsystem.
 • Pekat på behov och förutsättningar för nationell samordning och förvaltning.

Slutsats

Rapportens slutsats är att det är möjligt att utveckla framtidens vårdinformationssystem utifrån bland annat StandIN:s resultat, genom att:

 • Ta avstamp från nuläget och visa på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder
 • Samma relevanta standarder som möjliggör gränsöverskridande informationsutbyte
 • Skapa underlag för framtida strategier på såväl lokal som nationell nivå
 • Ge stöd för förändringsledning/verksamhetsutveckling med hjälp av standarder
 • Skapa underlag för gemensam samordning och nationell utveckling

Om StandIN

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. I StandIN samverkar en rad aktörer från vård och omsorg, leverantörer, myndigheter, universitet och högskolor. StandIN genomförs inom innovationsprogrammet Medtech4Health.

Syftet med StandIN är att ta ett helhetsgrepp och ge stöd för att leda, styra och förändra vårdverksamhet genom internationella standarder som bidrar till:

 • verksamutveckling
 • vara ett stöd* för leverantörer i deras produktutveckling (vidareutveckling som nyutveckling)
 • vara stöd för interoperabilitet mellan olika system och lösningar 
 • fungera som ett stöd i kravställande från kunderna vid en upphandling

Ta del av seminariet i efterhand

Urval av standarder ska öka teknisk interoperabilitet inom vård och omsorg. Film: 57 min


Intresseanmälan