Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

Inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd kring frågor om vad som gäller för journaler och personakter. Dessa frågor behöver redas ut när e-hälsolösningar ska komma till nytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i kontakten med patienterna och brukarna.

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har vid ett seminarium 18 januari lanserat verktyget Juridiskt stöd för dokumentation.

Webbplatsen Juridiskt stöd för dokumentation

Filmerna från seminariet hittar du längre ned på denna sida.

Om seminariet

Under dagen medverkar statssekreterare Agneta Karlsson tillsammans med E-hHälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik och tf avdelningschef Jean-Luc af Geijerstam samt avdelningschef Jenny Rehnman och projektledare Evamaria Nerell från Socialstyrelsen. Dessutom finns en panel med representanter från professionen med på scenen.

Inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter.

Exempel på vanliga frågor kan vara:

  • Vem ska journalföra och vem får göra det?
  • Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?
  • Vilka regler gäller för sammanhållen journal?
  • Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter?
  • Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation?

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har båda i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd. Juridiskt stöd för dokumentation presenteras vid seminariet.

Vårt seminarium filmas och strax efter att seminariet har genomförts lägger vi ut filmen på vår webbplats så att den blir tillgänglig för alla.

Moderator Ola Billger, kommunikationsdirektör Socialstyrelsen, presenterar dagens program, E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik välkomnar till dagen

Statssekreterare Agneta Karlsson om behoven som ska uppfyllas och vad det ska leda till

Jean-Luc af Geijerstam, tf chef för avdelningen för samordning (E-hälsomyndigheten) och Jenny Rehnman, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten (Socialstyrelsen)

Utredare Evamaria Nerell presenterar tillsammans juristerna Cecilia Östergren, Martina Holmström och Anders Alexandersson det juridiska stödet för dokumentation i patientjournal och personakt

Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun, Bitte Fritzon, enhetschef Hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Johan Lidén, vice ordförande, Swedish Medtech, Patrik Sundström, programansvarig, SKL, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Reflektion och sammanfattning Ola Billger, Jean-Luc af Geijerstam och Jenny Rehnman