Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

Välkommen till ett seminarium om hur patientjournal och personakt kan, och ska, användas inom vård och omsorg.

Under dagen medverkar statssekreterare Agneta Karlsson tillsammans med eHälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik och tf avdelningschef Jean-Luc af Geijerstam samt avdelningschef Jenny Rehnman och projektledare Evamaria Nerell från Socialstyrelsen. Dessutom finns en panel med representanter från professionen med på scenen.

Inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter.

Exempel på vanliga frågor kan vara:

  • Vem ska journalföra och vem får göra det?
  • Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?
  • Vilka regler gäller för sammanhållen journal?
  • Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter?
  • Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation?

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har båda i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd. Juridiskt stöd för dokumentation presenteras vid seminariet.

Vårt seminarium filmas och strax efter att seminariet har genomförts lägger vi ut filmen på vår webbplats så att den blir tillgänglig för alla.

bild