Diskussionsmöte: Vad behövs för en gemensam förvaltning av e-hälsostandarder?

För att få en bättre bild av vilka behov som finns av en gemensam förvaltning av standarder och standardiserade informationsresurser, bjuder vi in till ett diskussionsmöte.

Vi hoppas att du som arbetar med verksamhetsutveckling, vårdinformatik eller teknisk utveckling av vårdinformationssystem har möjlighet att delta och ge dina synpunkter. Eftersom olika verksamheter kan bidra med olika perspektiv välkomnar vi deltagare från vårdgivare, it-leverantörer och andra aktörer.

Frukostmacka serveras från klockan 09:00. Lunch och eftermiddagsfika ingår.

Förvaltning av standarder

eHälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en plan för långsiktig nationell förvaltning av standarder på e-hälsoområdet. Tanken är att förvaltningsorganisationen ska drivas både av vårdgivarnas och av it-leverantörernas behov av standardiserade informationsresurser.

I uppdraget tittar vi på vad en sådan förvaltning bör omfatta, hur en förvaltningsorganisation skulle kunna fungera och vilka olika parter som bör ingå i samarbetet kring förvaltningen. Det finns i dagsläget inte någon samlad organisation som har ett övergripande ansvar för frågorna, och vår ambition är att föreslå en lösning som kan vara till konkret hjälp för många.

Har du frågor kontakta Erika Ericsson, erika.ericsson@ehalsomyndigheten.se.