Att leva med läkemedel i en digital värld på temadagen Digital@Idag

Digital@Idag är en årlig, nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Mer än 200 aktörer arrangerar över 280 aktiviteter på 110 olika orter. E-hälsomyndigheten är en del av Digital@Idag 2020 och deltar med tre filmer. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Hur kan vi bättre stödja patienternas läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?

Carl Jarnling och Maria Ström berättar om hur vi bättre kan stödja patienternas läkemedelsbehandling. Vad säger patienterna själva?  Maria Ström samtalar med Lise Lidbäck på Neuroförbundet om hur vi kan göra det enklare för dem som lever med läkemedel. 

Film, 26 minuter.


Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Vad är Nationella läkemedelslistan och vilken nytta ska den ge? I Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder får du en snabb introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Film, 90 sekunder.


Apoteksfullmakter

Se filmen om de förändringar för fullmakter för apoteksärenden som trädde i kraft den 1 juni 2020. Filmen riktar sig till dig som hämtar ut läkemedel åt någon annan. 

Film, 1 minut.