Användarforum för strukturerad dokumentation i vård och omsorg 2017

Konferensen Användarforum för strukturerad dokumentation i vård och omsorg äger i år rum den 31 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm. Årets tema är Vision e-hälsa 2025.

Användarforums syfte är att ge deltagarna inspiration, visa förutsättningar för utveckling, bidra till verkstad och visa goda exempel på tillämpningar samt ge fördjupning inom olika utvecklingsområden.

Konferensen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är praktiskt involverad i arbete med att utveckla en strukturerad och entydig dokumentation i vård- och omsorgsverksamheten.

Årets konferens arrangeras av Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera och oss på eHälsomyndigheten.