Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Allt fler får allt mer sammansatta behov av vård och omsorg. Kunskapsutvecklingen gör att professioner måste specialisera sig för att hänga med i utvecklingen. Det leder till att patienter behöver träffa allt fler professionella för att få hjälp med sin samlade behovsbild. Hur kan e-hälsa bidra till att förbättra för patienterna?

eHälsomyndighetens nya generaldirektör Janna Valik presenterar sig. Jesper Olsson, eHälsomyndigheten, ger en bild av nuläget för e-hälsan i Sverige och i jämförelse med andra länder. Jean-Luc af Geijerstam berättar om hur eHälsomyndighetens ansvar ser ut. Jesper Olsson och Karina Tellinger, SKL, från samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025, presenterar arbetet med handlingsplanen.

Paneldiskussion om aktuella e-hälsofrågor:

• Är e-hälsa lösningen på samordningsbehovet för multisjuka patienter?

• Hur går arbetet med Vision e-hälsa 2025?

• Vad kan staten, landstingen/regionerna och kommunerna göra bättre?

• Vad behöver göras framöver?

Välkomna! Ingen föranmälan behövs. Seminariet filmas och publiceras i efterhand på vår webbplats.

Medverkande:

 • Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor
 • Janna Valik, generaldirektör, eHälsomyndigheten
 • Jesper Olsson, strateg, eHälsomyndigheten
 • Karina Tellinger, samordnare, SKL
 • Jean-Luc af Geijerstam, tf chef Avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten
 • Moderator: Hanna Brodda

I panelen:

 • Annika Wåhlin, förbundsstyrelsen, Vårdförbundet
 • Peter Graf, vd, Tiohundra
 • Eva Helmersson, diagnosstödjare ms, Neuroförbundet
 • Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
 • Niklas Eklöf, digital strateg, eHälsomyndigheten

Se seminariet från 2016

Inledning av Torsten Håkansta, generaldirektör. Längd: 4 minuter.


E-hälsoduell mellan Gabriel Wikström (S) folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och Emma Henriksson (KD) socialutskottets ordförande. Längd: 19 minuter.


Fredrik Lennartsson, Vård- och omsorgsanalys, berättar om läget för e-hälsa. Längd: 18 minuter.


Så lever vi med hjälpmedel och appar; Anneli Maxe och Joanna Olsson från Ung Diabetes berättar. Längd: 11 minuter.


"Ambulansvården" - en aktuell e-hälsostudie. Veronica Lindström, KI, David Liljequist, Vårdförbundet. Längd: 13 minuter.


Samtal om två e-hälsostudier: "Den digitala patienten är här" och "Ambulansvården". Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten, Veronica Lindström, KI och David Liljequist, Vårdförbundet. Längd: 3 minuter.


Del 2 om e-hälsostudien "Den digitala patienten är här". David Liljequist, Vårdförbundet, Emma Spak, Sveriges Läkarförbund och Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten. Längd: 14 minuter.


Hur bidrar eHälsomyndigheten till bättre informationsutbyte? Lisa Hagberg och Tomas Lithner berättar. Längd 13 minuter.


Debatt: E-hälsovisionen och vägen framåt med Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, Sineva Riberio, Vårdförbundet, Patrik Sundström, SKL, Stig Nyman, Handikappförbundet, Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening, Erik Höglund, Socialstyrelsen, och Lena Lundgren, eHälsomyndigheten. Längd: 31 minuter.


E-hälsa för individen – om ”Hälsa för mig” och hälsoappar. Helene Richardsson och Carl Jarnling, eHälsomyndigheten. Längd: 24 minuter.


Debatt - är e-hälsa för alla? Peter Sikström, SPF Seniorerna, Anna-Greta Brodin, Myndigheten för delaktighet, Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Joanna Olsson, Ung diabetes, och Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten. Längd: 30 minuter.


Bilder från programpunkter

Man och två kvinnor står brevidvarandra och formar en debattpanal
Debatt: E-hälsovisionen och vägen framåt. Patrik Sundström, SKL, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, Lena Lundgren, eHälsomyndigheten deltar tillsammans med Sineva Riberio, Vårdförbundet, Stig Nyman, Handikappförbundet, Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening, Erik Höglund, Socialstyrelsen.
Kvinna med mikrofon i dialog med en man.
Emma Spak, Sveriges Läkarförbund, presenterar den nya rapporten "Den digitala patienten", tillsammans med David Liljequist,Vårdförbundet och Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten.
En grupp människor i konferenssalen som rör på sig.
Deltagare ägnar sig åt pausjympa.