Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Här kan du se bilder och filmer från årets seminarium i Almedalen.

Allt fler får allt mer sammansatta behov av vård och omsorg. Kunskapsutvecklingen gör att professioner måste specialisera sig för att hänga med i utvecklingen. Det leder till att patienter behöver träffa allt fler professionella för att få hjälp med sin samlade behovsbild. Hur kan e-hälsa bidra till att förbättra för patienterna?

Programpunkter

 • eHälsomyndighetens nya generaldirektör Janna Valik presenterar sig.
 • Jesper Olsson, eHälsomyndigheten, ger en bild av nuläget för e-hälsan i Sverige och i jämförelse med andra länder.
 • Jean-Luc af Geijerstam berättar om hur eHälsomyndighetens ansvar ser ut.
 • Jesper Olsson och Karina Tellinger, SKL, från samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025, presenterar arbetet med handlingsplanen.
 • Paneldiskussion om aktuella e-hälsofrågor.

Medverkande:

 • Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor
 • Janna Valik, generaldirektör, eHälsomyndigheten
 • Jesper Olsson, strateg, eHälsomyndigheten
 • Karina Tellinger, samordnare, SKL
 • Jean-Luc af Geijerstam, tf chef Avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten
 • Moderator: Hanna Brodda

I panelen:

 • Annika Wåhlin, förbundsstyrelsen, Vårdförbundet
 • Peter Graf, vd, Tiohundra
 • Eva Helmersson, diagnosstödjare ms, Neuroförbundet
 • Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
 • Niklas Eklöf, digital strateg, eHälsomyndigheten

Se vårt seminarium

Inledning av Agneta Karlsson, statssekreterare. Vår nya generaldirektör Janna Valik presenterar sig. Längd: 17 minuter.


Dagsformen på e-hälsa, var står vi i dag? Jesper Olsson, strateg på eHälsomyndigheten berättar. Längd: 13 minuter.


Vad gör eHälsomyndigheten för att stödja Vision e-hälsa 2025? Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning, berättar. Längd: 6 minuter.


Vad händer i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025? Karina Tellinger, SKL och Jesper Olsson, eHälsomyndigheten, berättar. Längd: 7 minuter.


Paneldiskussion om aktuella e-hälsofrågor. Längd: 25 minuter.


Bilder från seminariet

Debatt bild
Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning, eHälsomyndigheten, och Jesper Olsson, strateg på eHälsomyndigheten.
Publik under seminariet.
Publik under vårt seminarium i Almedalen.
Publik under seminariet.