Seminarier och arrangemang

  1. Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

    Välkommen till ett seminarium om hur patientjournal och personakt kan, och ska, användas inom vård och omsorg.