Vilka tester är godkända för testbevis?

NAAT-tester, RT-PCR-tester (PCR-tester är en typ av NAAT-tester) och de antigentester (så kallade snabbtester) som uppfyller kraven enligt EU är godkända för testbevis. Din vårdgivare och E-hälsomyndigheten vet vilka tester som uppfyller kraven för testbevis.

Testerna som är giltiga för testbevis måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Självtester och egenprovtagning gäller inte. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.