Vem kan få ett vaccinationsbevis på apotek?

Om du saknar e-legitimation, men har ett svenskt personnummer/immunitetsnummer och har blivit vaccinerad i Sverige så kan du vända dig till ett apotek för att få ett vaccinationsbevis.

När du önskar ett vaccinationsbevis på apotek ska du uppge ditt personnummer och kunna identifiera dig med en i Sverige godkänd id-handling.