Varför visas bara ett datum för vaccination i mitt vaccinationsbevis?

Vaccinationsbeviset visar om du har fått en, två, tre eller fyra doser. Exempelvis står det "Dos 2 av 2", om du har fått två doser. Om du har fått tre doser så står det ”Dos 3 av 3” och har du fått fyra doser står det "Dos 4 av 4".

Däremot visas bara ett datum. Det står under rubriken "Datum för senaste vaccination". Observera alltså att det endast är senaste datum för vaccination som står utskrivet.