Varför visas bara ett datum för vaccination i mitt vaccinationsbevis fast jag tagit flera doser?

I vaccinationsbeviset visas bara ett vaccinationsdatum och det talar om när du tog din senaste dos. Det framgår också hur många doser som du har tagit. Exempelvis står det ”Dos 3 av 3” om du har fått tre doser.

Det svenska covidbeviset är framtaget i enlighet med EU-förordningen som säger att endast den senaste dosen ska visas. Alla länder som är anslutna till EU:s system för covidbevis ska godkänna dessa villkor.

Länder där covidbevis gäller

Om det land som du ska resa till kräver att du kan visa när du tog fler tidigare doser, kan du undersöka om ett utdrag från journalen eller ett läkarintyg på tidigare doser godkänns på ditt resmål. Om du har hämtat ut ett vaccinationsbevis efter varje dos som du har fått kan du visa upp dem.