Varför står det deprecated på raden för vaccin när covidbeviset scannas?

Detta beror på att man på EU-nivå har gjort en förändring i koden för covidvaccin. Ditt bevis är fortfarande giltigt. Om du hämtar ett nytt covidbevis får du den nya uppdaterade koden.