Varför godtas inte självtester och egenprovtagning?

Självtester och egenprovtagning utförs inte under kontrollerade former och ses för närvarande som mindre tillförlitliga. Ett villkor för att kunna få ett covidbevis är att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.