Varför får jag inte fram någon information när jag scannar QR-koden i covidbeviset?

QR-koden innehåller säkerhetsmekanismer som gör att det krävs en särskild valideringsapp som man har på till exempel flygplatser och vid gränsövergångar. Koden kan inte läsas med hjälp av en vanlig QR-kodläsare i din mobil.