Varför behöver jag betala en engångssumma efter årsskiftet?

Första gången du handlar läkemedel efter den 1 januari 2023 kan du få betala en engångssumma. Det beror på att taket och rabattstegen i högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet. De köp som du redan har gjort under innevarande högkostnadsperiod tar du med dig till den nya högkostnadstrappan.