Varför är det bara på vissa servicekontor som tjänsten erbjuds?

Bedömningen är att efterfrågan är som störst på dessa orter. Om vi ser att behovet ökar så kan det bli aktuellt att erbjuda tjänsten på fler servicekontor och orter. Adresser till kontoren.