Vad kostar det att teckna avtal om åtkomst till vård och apotekstjänster med E-hälsomyndigheten?

Ingenting, E-hälsomyndigheten tar inte ut någon avgift för detta.