Kan jag få testbevis och tillfrisknandebevis i e-tjänsten Covidbevis?

Via Covidbevis.se kan du själv hämta ett vaccinationsbevis och se dina giltiga vaccinationsbevis.  

Du kan inte skaffa testbevis eller tillfrisknandebevis via e-tjänsten, men du kan logga in och se dina giltiga testbevis och tillfrisknandebevis på covidbevis.se.

Så här gör du för att få ett testbevis - bevis på negativt test.

Så här gör du för att få tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Självtester och egenprovtagning fungerar inte för att få ett covidbevis. Testen måste tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.