Vad gör jag om jag inte ser mitt vaccinationsbevis i datorn eller mobiltelefonen?

Om du har en digital brevlåda (Kivra, e‑Boks eller Min myndighetspost) skickas ditt vaccinationsbevis automatiskt dit när du hämtat ditt bevis via www.covidbevis.se. Om du har problem att se det i datorn, surfplattan eller telefonen kan du kontrollera om ditt vaccinationsbevis kommit till din digitala brevlåda.

Om du inte fått ditt vaccinationsbevis till din digitala brevlåda kan du hämta ett nytt bevis. Det är kostnadsfritt och du kan göra det hur många gånger som helst.