Vad gör jag om apotekspersonalen säger att jag inte kan få ett vaccinationsbevis?

Det kan finnas flera orsaker till detta. Kanske har det gått för kort tid efter din vaccination, så att doserna inte har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.

Kanske har dina vaccinationer inte registrerats på ditt personnummer utan registrerats på så kallat reservnummer – i så fall ska du kontakta vården i din region som kan tillhandahålla ett vaccinationsbevis. På www.1177.se hittar du information om vaccinationsbevis för dig som fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.

Kanske har dina vaccinationer registrerats på samordningsnummer. Då kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Saknar du folkbokföringsadress ska du istället använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige. Du får då beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Kanske har du vaccinerats utanför Sverige – om du är vaccinerad i något av de andra länder som är anslutna till EU:s system för digitala covidbevis så kan du begära ett bevis från det landet. Lista på alla länder där covidbevis gäller

Om du är vaccinerad i ett land utanför EU/EES, men har folkbokföringsadress i Sverige och en digital brevlåda, så kan du kontakta Statens Servicecenter, som kan verifiera din dokumentation av dina vaccinationer och se till att du får ett vaccinationsbevis, utfärdat av E-hälsomyndigheten.