Vad gäller för barn (0-18 år)? Behöver de covidbevis för att kunna resa inom Europa?

EU-länderna har rätten att själva bestämma hur de utformar sina regler. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i det land som ni planerar att resa till eller passera genom. UD har aktuell information om vad som gäller i olika länder.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis till ditt barn på Covidbevis.se

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Sju dagar efter vaccinationen kan vaccinationsbeviset hämtas.

För barn som vaccinerats i Sverige kan vårdnadshavare, som saknar e-legitimation, besöka ett apotek för att få ett vaccinationsbevis. Både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Du kan också begära ett vaccinationsbevis genom att använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år som finns på myndighetens hemsida. Blanketten behöver du enbart om du inte har e-legitimation och därför inte kan hämta bevis till ditt barn på Covidbevis.se

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Testbevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett testbevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv begära ut ett testbevis.

Tillfrisknandebevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett tillfrisknandebevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 får själv begära ut ett tillfrisknandebevis.