Vad är ett tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att du testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.

Egenprovtagning och självtester gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig.

I särskilda fall är det möjligt att få tillfrisknandebevis, men för de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller testbevis det som är aktuellt. Anledningen är att de flesta som testat positivt i Sverige är testade med självtest eller egenprovtagning, vilket enligt gällande EU-förordning inte är giltigt för att få ett tillfrisknandebevis. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.