Vad är ett tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att du testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.

Egenprovtagning och självtester, som många regioner använt, gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig.

I särskilda fall är det möjligt att få tillfrisknandebevis, men för de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller testbevis det som är aktuellt. Anledningen är att de flesta som testat positivt i Sverige är testade med självtest eller egenprovtagning, vilket enligt gällande EU-förordning inte är giltigt för att få ett tillfrisknandebevis. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du hämta ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Då behöver du inte ett tillfrisknandebevis.