Vad är det för skillnad på ett tillfrisknandebevis och ett friskbevis/friskintyg/positivt PCR-test med intyg?

Ett friskintyg (eller liknande benämningar) är vanliga läkarintyg som en vårdgivare utfärdar. Ofta anpassar vårdgivaren intyget efter vad landet du ska resa till kräver.

Ett tillfrisknandebevis, kan du få om du testat positivt för covid-19 genom PRC-test utfärdat av hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs att vårdgivaren är ansluten och kan skicka en begäran om tillfrisknandebevis till E-hälsomyndigheten.