Vad är det för skillnad på ett tillfrisknandebevis och ett friskbevis/friskintyg/positivt PCR-test med intyg?

Ett tillfrisknandebevis är en typ av covidbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten efter begäran från en vårdgivare och som regleras utifrån EU-förordningen om covidbevis.

Ett friskintyg (eller liknande benämningar) är vanliga läkarintyg som en vårdgivare utfärdar. Utifrån var du ska resa behöver du ta reda på vad som gäller i det landet du ska resa till och vilken typ av intyg som krävs för inresa eller i övrigt när du befinner dig i landet.

Ett tillfrisknandebevis kan du få efter att du har testat positivt för covid-19 i ett PCR-test som är utfört av hälso- och sjukvårdspersonal. Observera: det går inte att få ett tillfrisknandebevis med självtest- eller egenprovtagning som många regioner använder. Det krävs också att vårdgivaren du testat dig hos är ansluten och kan skicka en begäran om tillfrisknandebevis till E-hälsomyndigheten.

Covidbevis ska accepteras i EU-länder och de övriga länder som är anslutna till tjänsten.  Men det kan finnas olika krav för inresa beroende på smittspridning och situation i det aktuella landet. Du måste själv kolla upp vad som gäller på ditt resmål!

Ett friskintyg (eller liknande benämningar) är vanliga, eller speciellt anpassade, läkarintyg som vårdgivaren där du testar dig utfärdar och som skrivs under av ansvarig läkare. Ofta anpassar vårdgivaren dem och säkerställer att de innehåller den information som landet du ska resa till kräver. Vissa vårdgivare som utför tester erbjuder både att man får ett covidbevis och ett läkarintyg på testet.