Uppdateras mitt vaccinationsbevis automatiskt?

Nej, när du har hämtat ut ett vaccinationsbevis så uppdateras det inte automatiskt. Det gäller oavsett om du har sparat det i din digitala brevlåda eller på annat sätt. 

Du kan dock när som helst hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se, så om giltighetstiden är på väg att gå ut så löser du det genom att hämta ett nytt bevis.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte heller automatiskt med nya doser. Så om du har hämtat ut ett vaccinationsbevis när du tagit en dos, så behöver du hämta ut ett nytt när du har tagit andra dosen och samma sak efter att du tagit påfyllnadsdoser.