Hur går jag tillväga när en kund, som tidigare valt att inte registrera sina köp av receptbelagda läkemedel i högkostnadsdatabasen, nu vill registrera dessa mot uppvisande av kvitton eller högkostnadsbevis?

För att utföra en korrigering av högkostnadsuppgifter fyller du i och skickar in aktuell korrigeringsblankett till oss via er apotekssupport. Har du funderingar kring hur ni i er organisation hanterar dessa ärenden vänligen vänd dig till er egna support.